Molitveno-katehetski materijali

 

  • [KRIZMANICI] – Svi sveti i Dušni dan

Kateheza je dostupna OVDJE.

Pripremila: vjeroučiteljica Ivanka Alaber,
OŠ “Dragutin Tadijanović”; Srednja medicinska škola, Slavonski Brod.

  • [OSNOVNOŠKOLCI] – Svi sveti i Dušni dan

Kateheza je dostupna OVDJE.

Pripremila: vjeroučiteljca Sanela Grebenar,
OŠ “Mato Lovrak”, Županja.

  • [KRIZMANICI] – Kateheza o krunici

Kateheza je dostupna OVDJE.

Pripremio: vjeroučitelj Tomisalv Savić,
Drvodjelsko tehnička škola, Vinkovci; OŠ “Ana Katarina Zrinski”, Retkovci; OŠ “Stjepan Cvrković”, Stari Mikanovci.

  • [OSNOVNOŠKOLCI] – Pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji

Kateheza je dostupna OVDJE.

Pripremila: vjeroučiteljica s. Anamarija Vuković,
OŠ “Tin Ujević”, Osijek.

  • [DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU] – Kateheza o molitvi krunice

Kateheza je dostupna OVDJE.
Radni list 1 – dostupan je OVDJE.
Radni list 2 – dostupan je OVDJE.

Pripremila: vjeroučiteljica Ivana Dugandžić,
Centar za autizam, Osijek; Strojarsko tehnička škola, Osijek.

  • [KRIZMANICI] – Kateheze uz otajstva krunice

Uvod u župne kateheze uz otajstva krunice – preuzmite OVDJE.
Župna kateheza uz radosna otajstva krunice – preuzmite OVDJE.
Župna kateheza uz žalosna otajstva krunice – preuzmite OVDJE.
Župna kateheza uz slavna otajstva krunice – preuzmite OVDJE.
Župna katheza uz otajstva svjetla – preuzmite OVDJE.
Župna radionica – kontemplacija – preuzmite OVDJE.
Župna radionica – razmatranje-meditacija – preuzmite OVDJE.

Pripremio: vjeroučitelj Slaven Školka,
OŠ “Bratoljub Klaić”, Bizovac; Gimnazija Gaudeamus, Osijek.