Mons. dr. Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup u miru

Rođen je 6. srpnja 1937. u Ivanovcima (župa Harkanovci, kod Valpova) u obrtničkoj obitelji oca Marka i majke Kate rođene Orešković. Nakon pučke škole pohađa nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu (na Šalati) a ispit zrelosti polaže na liceju Visoke bogoslovne škole u Đakovu. Teologiju je studirao na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na kojem je i diplomirao. Za svećenika je zaređen 6. ožujka 1960. Nakon postdiplomskog studija položio je licencijat na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Drugi licencijat, iz moralne teologije, postiže na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu gdje je i doktorirao iz moralne teologije. 

Od 1960. do 1961. obnaša službu duhovnog pomoćnika u Slavonskom Brodu. Od 1961. do 1965. upravitelj je župe u Podravskim Podgajcima. Od 1965. do 1967. je odgojitelj u Bogoslovnom sjemeništu. Istu službu, vrativši se sa studija u Rimu, obavlja i od 1970. do 1973. Rektorom Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu imenovan je 1977. i na toj službi ostao do 1989. Profesor je moralne teologije na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu od 1970. sve do danas. Kao profesor predavao i prije odlaska u Rim, od 1966. do 1967. Pomoćnim biskupom Đakovačke i Srijemske biskupije imenovan je 2. veljače 1990., a zaređen je za biskupa 24. ožujka 1990. u Đakovu. Obavljao je službu generalnog vikara i velikog prepošta Stolnoga kaptola đakovačkog i srijemskog. Imenovan biskupom koadjutorom biskupije đakovačke i srijemske 10. veljače 1996. Preuzima službu dijecezanskog biskupa 6. veljače 1997.

U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK) vršio je službu predsjednika Vijeća za katehizaciju. Predsjednik je Pravne komisije HBK i predsjednik Vijeća za sjemeništa i duhovna zvanja. Na zasjedanju u Gospiću 18. listopada 2007. izabran je za predsjednika HBK. Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 18. lipnja 2008. prvim nadbiskupom Đakovačko-osječke nadbiskupije te prvim metropolitom Đakovačko-osječke crkvene pokrajine u čijem su sastavu: Đakovačko-osječka nadbiskupija, Požeška biskupija i Srijemska biskupija. Po odluci pape Franje, službu nadbiskupa i metroplita mons. Srakić obavljao je do 5. srpnja 2013., kada je umirovljen.