Ostalo

Homilija apostolskog nuncija u RH, mons. Giorgia Lingue na svetkovinu Bezgrješne – Bogoslovno sjemenište u Đakovu, 8. prosinca 2020.
Propovijed kardinala Vinka Puljića – Vukovar, 18. studenoga 2020.
Homilija biskupa Ratka Perića – Vukovar, 18. studenoga 2019.
Homilija biskupa Egidija Živkovića, Vukovar, 18. studenoga 2018.
Homilija mons. P. R. Gallaghera, slavlje 10. obljetnice ustanovljenja Đakovačko-osječke crkvene pokrajine – Đakovo, 11. listopada 2018.
Homilija kardinala Vinka Puljića – 20. obljetnica pokopa žrtava u Lovasu, 24. ožujka 2018.
Homilija kardinala Josipa Bozanića na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, 18. studenoga 2016.