Bolnički i drugi kapelani

  • BOLNIČKI KAPELANI
O. Ignacije Belak, DI,
kapelan u KBC Osijek
091/460 04 34
Fra Ante Perković, OFM,
bolnički kapelan u Općoj bolnici
«Josip Benčević» u Slavonskom Brodu  
035/444 533
p. Ilija Sudar, SAC
kapelan u Općoj bolnici Vinkovci
032/354 080
091/735 7575
  • VOJNI KAPELANI
Josip Kešinović, kapelan Vojne kapelanije Osijek
jkesinovic@icloud.com
sv.leopold.mandic@vojni-ordinarijat.hr
031/236 862
031/236 623
031/236 841
fra Mate Vincetić, OFM, kapelan Vojne kapelanije Vinkovci
kraljica.krunice@vojni-ordinarijat.hr
matvin@hotmail.com
032/348 460
faks 032/348 440
vlč. Vladislav Mandura, kapelan Vojne kapelanije Đakovo
vlado.mandura@gmail.com
031/839 166
  • POLICIJSKI KAPELANI
P. Stjepan Harjač, DI, kapelan Policijske kapelanije Osijek
sharjac@mup.hr
031/237 553
vlč. Ivan Begović, kapelan Policijske kapelanije Vinkovci 
ibegovic@mup.hr
098/942 2291
vlč. Mario Paradžik, kapelan Policijske kapelanije Slavonski Brod
mario.paradzik@gmail.com
097/750 9095
  • ZATVORSKI KAPELAN
fra Dragutin Brezovec, OFMCap 099/272 5074
  • SVEUČILIŠNI I STUDENTSKI KAPELANI
dr. sc. Davor Vuković, sveučilišni kapelan Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
dav.vuk@gmail.com
031/802 116
vlč. Mario Žigman,
studentski kapelan Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
mzigman6@gmail.com

031/505-830
095/520-7095

vlč. Robert Farkaš,
studentski kapelan u Slavonskom Brodu
rfarkas1967@gmail.com

035/265-878
091/4394-914