Liturgijski pastoral

a) Ured za liturgijski pastoral i promicanje liturgijskih službi

Nadbiskupijsko povjerenstvo za liturgijski pastoral brine za trajnu formaciju nositelja liturgijskih službi i podizanje kvalitete liturgijskog života svih vjernika u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Prvotna zadaća je promicanje liturgijskog pastorala i liturgijskih službi u župnim zajednicama u svjetlu Drugoga vatikanskog sabora, pokoncilskih dokumenata opće Crkve, te Izjava i odluka Druge biskupijske sinode. Skrbi za trajnu liturgijsku formaciju i odgoj nositelja liturgijskih službi: lektora, akolita, ministranata, izvanrednih djelitelja pričesti, sakristana i zvonara, osoba koje brinu za urednost i kićenje liturgijskog prostora, za urednost liturgijske odjeće i paramenta. Organizira susrete i seminare za nositelje pojedinih liturgijskih službi. Potiče strukturiranje župnih liturgijskih skupina koje okupljaju suradnike u liturgijskom i molitvenom životu župne zajednice. Posebna zadaća je promicanje liturgijske i sakramentalne duhovnosti, liturgijske suodgovornosti, odgoja za liturgijske službe te plodno i aktivno sudjelovanje u liturgijskom i molitvenom životu, zatim pripremanje molitvenih letaka, liturgijskih vodiča i drugih sličnih tiskovina i sadržaja za liturgijska, sakramentalna i molitvena slavlja na nadbiskupijskoj razini. Povjerenstvo skrbi i za realizaciju televizijskih prijenosa liturgijskih slavlja na području Nadbiskupije.


a) Ured za crkvenu glazbu

 m° Ivan Andrić, voditelj Ureda
crkvena.glazba@djos.hr
031/802-212
m° Ivan Andrić, voditelj Nadbiskupijske glazbene škole
ivan.andric25@gmail.com
031/ 802-114

Ured za crkvenu glazbu nastoji nuditi formativne sadržaje animatorima liturgijskoga pjevanja i glazbene materijale u vidu podizanja liturgijskog pjevanja u župnim zajednicama. Smotre zborova i pjevačkih skupina služe ponajprije održavanju i ponavljanju već naučenih pjesama koje su postale zajednički nadbiskupijski repertoar. Ured za crkvenu glazbu za svaku će smotru dodavati nove pjesme ili polifone kompozicije te će smotre zborova poslužiti ujedno i kao mogućnost zajedničkog učenja novih skladbi. U svom temelju smotre zborova trebaju poslužiti i što lakšem organiziranju pjevanja na liturgijama nadbiskupijskog karaktera, ponajprije nadbiskupijskih hodočašća. Ured za glazbu podržava i prati postojeće smotre dječjih crkvenih zborova, zborova mladih te neke od postojećih festivala kršćanske glazbe.

c) Ured za gradnje i obnove crkvenih objekata 

Središnji odbor
mons. mr. Ivan Ćurić (pastoralni pristup i uređenje liturgijskog prostora); 031/802 200
mr. Drago Marković (funkcionalnost arhitektonskih i građevinskih rješenja, administrativni poslovi)
031/802 262
Mato Gašparović (financijska pitanja i analiza ugovora); 031/802 231
Petar Ćorluka (funkcionalnost arhitektonskih i građevinskih rješenja); 031/391 333
mons. Nedjeljko Čutura (pravno-imovinska i ekonomska pitanja); 031/802 207
Mirko Rendulić (obnova i zaštita crkvene povijesne i kulturne baštine); 032/398 017
Dekanatski povjerenici:
Darko Ojvan, dipl. ing. građ. (Osječki istočni dekanat); 031/300 211
Ivana Černoga, dipl. ing. građ. (Donjomiholjački dekanat); 031/631 740
Anita Milas, mag. građ. (Garčinski dekanat); 091/893 44 47
Emil Kolar, dipl. ing. građ. (Vukovarski dekanat); 098/346 618
Hrvoje Šimić, dipl. ing. građ. (Otočki dekanat); 031/921 881
Anto Marinić, dip. ing. građ. (Sibinjski dekanat); 035/465 114
Jozo Strišković, dipl. ing. građ. (Vinkovački dekanat); 032/354 508
Vlado Matanović, dipl. ing. građ. (Drenovački i Županjski dek.); 032/831 347
Marko Milas, dipl. ing. građ. (Čepinski dekanat); 031/213 355
Krunoslav Orešković, dipl. ing. građ. (Valpovački dekanat); 031/650 043
Jakov Vidović (Slavonskobrodski dekanat); 035/441 879
Ivan Božić (Baranjski dekanat); 091/735 81 65
Željko Kovačević (Osječki zapadni dekanat) 031/253 172
Dinko Hrehorović, dipl. ing. građ. (Đakovački dekanat) 031/811 768

Ured za gradnje i obnove crkvenih objekata prati stanje postojećih crkvenih objekata, njihovu pravodobnu sanaciju ili obnovu te izgradnju novih. U tu je svrhu osnovano Povjerenstvo, koje u svom sastavu ima Središnji odbor te po jednog povjerenika iz svakog dekanata. Dekanatski povjerenici su stručne osobe s područja građevine i arhitekture. U sastavu Središnjeg odbora djeluje i Odbor za restauraciju crkvenog inventara.