Redovničke zajednice

MUŠKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE

DRUŽBA DUHA SVETOGA (CSSp.)

Župa Sv. Antuna Padovanskog, Podvinje
Trg Svetog Antuna 1, 35107 Podvinje
cssp.croatia@gmail.com
035/461 410

 

FRANJEVCI – KAPUCINI (OFMCap.)

Samostan oo. kapucina, Osijek
Kapucinska 41, 31000 Osijek

Centar Svetog Leopolda Mandića, Osijek
Kapucinska 41, 31000 Osijek
http://www.kapucini.hr/
kapuciniosijek@gmail.com

 

031/201 182
faks 031/120 855  

faks 031/120 515 

FRANJEVCI KONVENTUALCI (OFMConv.)

Samostan Svetoga Antuna Padovanskoga, Vinkovci
Duga ulica 58, 32100 Vinkovci

Samostan i župa Bezgrešnog Srca Marijina, Vinkovci
Kardinala Alojzija Stepinca 73, 32100 Vinkovci
http://www.ofmconv.hr/

 
032/331 707
faks 032/339 710
 
032/357 438
faks 032/357 438

FRANJEVCI – TREĆORECI (TOR)

Samostan i župa Svetog Josipa Radnika, Belišće
31551 Belišće, Kardinala Alojzija Stepinca 4
http://www.franjevcitor.hr/

 031/664 823

FRANJEVCI – MANJA BRAĆA (OFM)

Samostan i župa Svetog Ivana Kapistranskoga, Ilok
Trg Svetog Ivana Kapistranskoga 2, 32236 Ilok

Franjevački samostan, Osijek
Trg Vatroslava Lisinskog 3, 31000 Osijek

Župa Svete Obitelji, Osijek
Paška 35a, 31000 Osijek 4 (Jug 2)

Franjevački samostan, Slavonski Brod
Trg Presvetog Trojstva 1, 35000 Slavonski Brod

Samostan i župa Sv. Petra i Pavla, apostola, Šarengrad
Fra B. Leakovića 13, 32234 Šarengrad

Samostan i župa Sv. Filipa i Jakova, apostola, Vukovar
Samostanska 5, pp 16, 32000 Vukovar

Župa Svetog Josipa radnika, Borovo naselje
Kudeljarska 315, pp 31, Borovo Naselje, 32010 Vukovar

Klasična gimnazija i kolegij fra Marijana Lanosovića, Slavonski Brod
35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. bb

http://www.ofm.hr/

032/590 073
faks 032/590 028

031/208 177
faks 031/215 693

031/500 292

035/444 533
faks 035/443 820

032/746 157
032/746 156

tel/faks 032/450-322

 

 

032/432-050
faks 032/432-046

 

035/443-821
faks 035/443-821

ISUSOVCI (DRUŽBA ISUSOVA, DI)

Rezidencija Družbe Isusove, Osijek
Alojzija Stepinca 27, 31000 Osijek

Isusovačka klasična gimnazija (s pravom javnosti) u Osijeku

Tajništvo: Alojzija Stepinca 27, 31000 Osijek

Postulatura “Ivan Merz”, Osijek
Alojzija Stepinca 27, 31000 Osijek

http://isusovci.hr/

031/211-608
faks 031/211 607031/215-120
faks 031/215 123031/211 509

PALOTINCI – DRUŽBA KATOLIČKOG APOSTOLATA (SAC)

Župa i samostan Svetog Vinka Pallottija, Vinkovci
Trg svetog Vinka Pallottija 1, 32100 Vinkovci
http://www.palotinci.hr/

 032/354 080
faks 032/354 584

SALEZIJANCI (SDB)

Župa Svetog Martina, biskupa, Beli Manastir
Osječka 134, 31300 Beli Manastir
http://donbosco.hr/

 031/703 818

 

ŽENSKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE

FRANJEVKE MISIONARKE “DI ASSISI”                                           
32100 Vinkovci, Alojzija Stepinca 73

031/357 451

KARMELIĆANKE (“BOSONOGE”)
Breznica Đakovačka
31416 Levanjska Varoš
http://karmel-breznica.hr
karmel.breznica@os.t-com.hr

++385 (0)31 864 399

KARMELIĆANKE BOŽANSKOG SRCA
35000 Slavonski Brod, Kvaternikova 33
http://karmelbsi.hr/

035/441 690

KĆERI MILOSRĐA
Bakarska 1, 31000 Osijek
Paška 35a, 31000 Osijek
Trg Kralja Tomislava 12, 31550 Valpovo
http://marijapropetog.hr

031/500 612
031/554 353
031/650 939
faks: 031/651 834

KLANJATELJICE KRVI KRISTOVE
35000 Slavonski Brod, Julija Domca bb
Lička 39, 32 010 Vukovar
http://www.klanjateljice.hr/

035/451 986

032/417 459

MARIJINE SESTRE ČUDOTVORNE MEDALJICE

Osijek – Dom sv. Josipa
Svetog L. B. Mandića 161B
druzba.marijinih.sestara@os.t-com.hr
provincijalatms@gmail.com

Osijek – Pavla Pejačevića 35
Donji Miholjac – Kralja Držislava 8
Aljmaš – Trg braće Radića 39
Osijek – Zajednica pri Samostanu kapucina, Kapucinska 41
http://marijine-sestre-os.hr/

(031) 304 122
faks 031/307 378

MILOSRDNICE SV. VINKA PAULSKOG

Samostan Gospe Fatimske
Krstova 10, 31000 Osijek

Samostan sv. Vinka
Gradski park 8, p.p. 92, 11080 Zemun
http://www.milosrdnice-zagreb.hr/

031/500-855

011/612 324

SESTRE KRALJICE SVIJETA

Strossmayerova 5, 31220 Višnjevac
Vlč. Ivana Burika 9, 32249 Tovarnik
http://ds-kraljice-svijeta.hr

031/351 853

032/524 004

SESTRE NAŠE GOSPE

Vlašićka 10, 31000 Osijek
Braće Radića 3, 32260 Gunja
http://www.dsng.hr/

031/301-175
032/881-422

MILOSRDNE SESTRE SVETOG KRIŽA

Provincijalna kuća
Kralja Tomislava 22, 31400 Đakovo
ssk.samostan@gmail.com
http://www.sestre-sv-kriza.hr/
scsc-djakovo@sestre-sv-kriza.hr

Dom Majke M. Terezije

Kralja Tomislava 27, 31400 Đakovo
ssk.dmtdjakovo@gmail.com

Zajednica “Betanija”
Kralja Tomislava 29, 31400 Đakovo
ssk.betanija@gmail.com

Zajednica starijih i bolesnih sestara
“Dom sv. Josipa”
Kralja Tomislava 22, 31 400 Đakovo
ssk.bolkat@gmail.com

Postulatska formativna zajednica
Frankopanska 5, 31400 Đakovo
ssk.postulat@gmail.com

Novicijatska formativna zajednica
Kralja Tomislava 22, 31400 Đakovo
ssk.novicijat@gmail.com

Dječji vrtić “Sunčev sjaj – Nazaret”
Frankopanska 5a, 31400 Đakovo
montessori.nazaret@os.t-com.hr
www.montesori-nazaret.hr

Centar Amadea
Frankopanska 5c, 31400 Đakovo
– Dnevni boravak za starije osobe
– Radionice za školsku djecu “Sunčica”
– Zajednica “Milosrdni Samarijanac”
amadea-dj@hi.t-com.hr
www.amadea.hr

Dom duhovne pomoći
Kralja Tomislava 29, 31400 Đakovo
rastislava.ralbovsky@os.t-com.hr

Dom za mlade “Betanija”
Kralja Tomislava 29, 31400 Đakovo
mladi.betanija@gmail.com

Terezijin krug
Kralja Tomislava 27, 31400 Đakovo

Ured za promicanje župnih misijskih skupina
Kralja Tomislava 27, 31 400 Đakovo
ignacija@sestre-sv-kriza.hr

Filijale

Nadbiskupski dvor
Strossmayerov trg 6, 31400 Đakovo

Bogoslovno sjemenište
Strossmayerov tyrg 5, 31400 Đakovo
ssk.sjemeniste@gmail.com

Svećenički dom
Strossmayerov trg 5, 31400 Đakovo

Fra Bernardina Tome Leakovića 8, 32275 Bošnjaci
ssk.bosnjaci@gmail.com

Stjepana Radića 3, 31540 Donji Miholjac
ssk.miholjac@gmail.com

Trg Svetog Ivana Kapistranskoga 2, 32236 Ilok
ssk.ilok@gmail.com

Krbavska 22, 31000 Osijek
ssk.osijek@gmail.com

Strossmayerova 20 (Vikarijat za Srijem), YU 21131 Petrovaradin

Faličevci 2, 32251 Privlaka
ssk.privlaka@gmail.com

Ljudevita Gaja 23, 35224 Sikirevci
ssk.sikirevci@gmail.com

Starčevićeva 51, 35000 Slavonski Brod
ssk.slbrod@gmail.com

Svetog Save 14, SRBIJA, 22000 Srijemska Mitrovica

Meštrovićeva 64, 31411 Trnava
ssk.zajednicatrnava@gmail.com

Gundulićeva 20, 32100 Vinkovci
sestre.vinkovci@gmail.com

204. vukovarske brigade 15, 32000 Vukovar
ssk.vukovar204@gmail.com

Samostanska 5, 32000 Vukovar
ssk.vukovarf@gmail.com

Veliki kraj 33, 32270 Županja
ssk.zupnaja@gmail.com

031/801 210

031/801-210

031/801 265

031/801 238

031/801 212

031/801-250

031/801 255
031/801 256

031/814 920
faks: 031/814 914

031/801 262

031/801 264

031/801 261

031/801 282

031/802 230

031/802 120

031/802 350

032/845-767

031/631-306

032/590-073

031/272-228

381(0) 21/433-758
faks 381(0) 21/432-544

032/398 596

035/481 361

035/448 181

381 (0)22/222 368

031/863 054

032/331 629

032/444 417

032/416 650

032/837 626

SESTRE SLUŽAVKE KRISTOVE
A. Jarića 10, 35000 Slavonski Brod

035/251 012

SESTRE SLUŽAVKE MALOG ISUSA
Vinogradska 69a, Brodsko Vinogorje, 35105 Slavonski Brod
Pavleka Miškine 33, 32100 Vinkovci
http://ssmi.hr/

035/465 465
032/363 238

SESTRE SLUŽBENICE MILOSRĐA
Strossmayerova 210, 32283 Vođinci
http://www.dobri.org/sl_milosrdja.asp

032/200 986
faks: 032/205 987

ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE KRISTA KRALJA
Grgura Ninskog 18a, 31221 Josipovac kod Osijeka
http://www.ssf.hr/

031/354 455

SESTRE URŠULINKE
Horvatova 22, 35000 Slavonski Brod
http://www.ursulinke.hr/

035/445 460

SESTRE BAZILIJANKE (VASILIJANKE)

Provincijalna kuća
31000 Osijek, Wilsonova 13

Vatroslava Lisinskog 27, 32000 Vukovar
Augusta Cesarca 19, 35000 Slavonski Brod

031/570-738
faks: 031/570-738032/443-503
035/441-461

 

SVJETOVNI INSTITUTI

                             

OBITELJ MALIH MARIJA                                                 
Dunavska 33, 31000 Osijek
http://www.obitelj-malih-marija.com/

031/273 137

SURADNICE KRISTA KRALJA
Vlatka Mačeka 8, 31 207 Tenja

 031/290 276