Nadbiskupijska mreža molitelja za zvanja

Na temelju okružnice đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića od 19. studenoga 2021. – kojom je potaknuo na molitvu za svećenička i redovnička zvanja u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji te na klanjanje svakoga prvog četvrtka u mjesecu – Povjerenstvo za pastoral zvanja priredilo je prikladan materijal za euharistijsko klanjanje.


Video materijali posvećeni duhovnim zvanjima

Povjerenstvo za svećenička i redovnička zvanja Đakovačko-osječke nadbiskupije izradio je dva video materijala posvećena duhovnim zvanjima. Prvi video donosi odgovor na pitanje “Što je duhovni poziv?”, a drugi “Kako razlučiti duhovni poziv?”. Svoje osobno iskustvo i odgovore na naznačena pitanja dale su redovnice Družbe milosrdnih sestara sv. Križa, Isusove Male Sestre, Bosonoge sestre Reda Blažene Djevice Marije od Gore Karmela te dijecezanski svećenici i franjevci Reda Manje braće. Materijale su osmislili vlč. dr. Ilija Dogan, povjerenik za svećenička i redovnička zvanja u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, s. Gabrijela Tea Damjanović iz Družbe milosrdnih sestara Sv. Križa, a snimila i montirala ih je Matea Zovko. Dostupni su na YouTube kanalu Đakovačko-osječke nadbiskupije Missio DJOS, a preuzeti ih se može na poveznicama koje slijede:

https://drive.google.com/file/d/1aBY38s5GlchxunYn4FJxfInzZcBJktrU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QA2QPzcvtxWuUoTwYrayXpBXLammKLrJ/view?usp=sharing


Osnovana Nadbiskupijska mreža molitelja za svećenička i redovnička zvanja

Nakon savjetovanja s povjerenikom i članovima nadbiskupijskog Djela za zvanja, na temelju Izjava i odluka Druge biskupijske sinode, br. 318, 320 i 333, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić izdao je dekret o osnivanju Nadbiskupijske mreže molitelja za svećenička i redovnička zvanja. Mrežu čine župne molitvene skupine za svećenička i redovnička zvanja.

Istodobno su potvrđene i smjernice za ustroj i djelovanje župnih molitvenih skupina te nadbiskupijske mreže molitelja, u kojima među ostalim stoji kako članovima župne molitvene skupine za svećenička i redovnička zvanja mogu postati osobe koje su spremne svakoga dana izmoliti Nadbiskupijsku molitvu za svećenička i redovnička zvanja; poželjno je da članovima župne molitvene skupine za svećenička i redovnička zvanja postanu i bračni parovi te čitave obitelji koje su spremne zajednički izmoliti spomenutu molitvu barem jednom tjedno. Poželjno je, ali nije obvezno, da članovi župne molitvene skupine, uz nadbiskupijsku molitvu izmole i jednu deseticu krunice.

Među smjernicama također stoji kako će članovi župne molitvene skupine, ukoliko mogu, svake prve subote u mjesecu sudjelovati u euharistijskom slavlju i zajednički, s čitavom župnom zajednicom, moliti za nova i za postojeća svećenička i redovnička zvanja. Iako se svim vjernicima preporučuje da mole za nova zvanja, formalnim članovima župne molitvene skupine za zvanja postaju osobe (obitelji) koje se prijave svome župniku i on ih uvede u evidenciju članova župne molitvene skupine, a svi članovi dobivaju i svoju člansku iskaznicu.

Okružnicu nadbiskupa Hranića, u kojoj su navedene sve smjernice, možete pročitati OVDJE.

Evidencija članova obitelji

Evidencija članova pojedinaca

Nadbiskupijska molitva za svećenička i redovnička zvanja