Pastoral ministerijalnih i drugih crkvenih službi

a) Djelo za trajnu svećeničku izgradnju

mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup i generalni vikar
generalni.vikar@djos.hr
031/802 219

b) Povjerenstvo za TPS (pri KBF-u)

dr. Stjepan Radić, predsjednik
031/802 101
dr. Ivica Pažin, član
031/802 117
dr. Davor Vuković, član 031/ 802 116
dr. Stanislav Šota, član 031/802 308
Ivan Jurić, član
031/503 222

c) Nadbiskupijsko “Djelo za zvanja”

Dr. sc. Ilija Dogan, nadbiskupijski povjerenik
za pastoral duhovnih zvanjadogan.ilija@gmail.com
 
dr. Stjepan Radić, rektor Bogoslovnog sjemeništa
stjepan.radic987@gmail.com
031/802 101 
mr. sc. s. Meri Gotovac, suradnica (ženska redovnička zvanja)
meri.gotovac@os.t-com.hr
 031/801 264
Željko Šimić, nadb. povjerenik za pastoral ministranata
zsimic4@gmail.com
098/914 4231

d) Ured za ustanove posvećenog života

s. Marta Kovačić, nadbiskupijska povjerenica
s.martakovacic@gmail.com
099/798 6403
Povjerenstvo za osobe posvećenog života Osječke regije
s. M. Monika Kolić

monika.kolic@gmail.com
031/500 855
Povjerenstvo za osobe posvećenog života Vinkovačke regije
s. Nevenka Kudić

sestre.vinkovci@gmail.com
032/363 238
Povjerenstvo za osobe posvećenog života Slavonskobrodske regije
s. Jasna Lučić

ursulinke.slavonskibrod@gmail.com
035/445 460
Povjerenstvo za osobe posvećenog života Đakovačke regije
Milosrdne sestre sv. Križa
s. Jelena Kovačević

krizajel@gmail.com
098/930 6160
Povjerenstvo za osobe posvećenog života Vukovarske regiju
s. Ana Cvitanušić

anacvit63@gmail.com
032/444 417
Povjerenstvo za osobe posvećenog života Donjomiholjačke regije
s. Petra Toman
sestrapetra48@gmail.com
031/631 306

e) Djelo za promicanje duhovnosti vjeroučiteljske i katehetske službe (u suradnji s NKU)

dr. sc. Teuta Rezo
Izidora Popović

katehetski.ured@djos.hr
031/802 236
031/802 239 

f) Ured za pastoral ministranata

Željko Šimić, nadbiskupijski povjerenik za pastoral ministranata
zsimic4@gmail.com
098/914 4231
Dejan Čaplar, suradnik
dejan@net.hr
098/687 909
Josip Ivešić, suradnik
ivesicj@gmail.com
031/816 115 
dr. sc. Ilija Dogan, nadb. povjerenik za pastoral duhovnih zvanja
dogan.ilija@gmail.com
 

Pastoralni rad s ministrantima prisutan je u svim župnim zajednicama. Susreti, druženja i prenošenje ministrantskog znanja te iskustva dio su redovitog pastoralnog djelovanja u župnim zajednicama. Povjerenstvo za pastoral ministranata prati i potiče održavanje redovitih susreta s ministrantima, shvaćajući ih kao jednu od katehetskih župnih skupina. Nudi formativne susrete za animatore ministrantskih skupina u župi te za pojedine skupine samih ministranata na dekanatskoj i nadbiskupijskoj razini. Potiče organiziranje redovitih dekanatskih susreta i priprema prikladne modele takvih susreta, organizira ljetovanja za skupine ministranata u nadbiskupijskoj kući u Zatonu, nadbiskupijske susrete ministranata te prigodna hodočašća. Potiče organiziranje redovitih dekanatskih susreta i priprema prikladne modele takvih susreta, organizira ljetovanja za skupine ministranata u nadbiskupijskoj kući u Zatonu, nadbiskupijske susrete ministranata te prigodna hodočašća. Ured za pastoral ministranata osobito surađuje s Povjerenstvom za pastoral duhovnih zvanja i Uredom za pastoral mladih, te na osobit način s Bogoslovnim sjemeništem u Đakovu. U svibnju su svi dekanati pozvani organizirati dekanatske susrete ministranata duhovno-rekreativnog tipa (prema uvriježenoj praksi). U nekim dekanatima susreti se spajaju s hodočašćem u Aljmaš, Dragotin, Ilaču, Šumanovce ili neko drugo hodočasničko mjesto.