Kapelanije na području Đakovačko-osječke nadbiskupije

  • VOJNE KAPELANIJE
Vojna kapelanija Osijek – Sv. Leopold B. Mandić
Zapovjedništvo za obuku i doktrinu 
D. Cesarića 1, 31000 Osijek      
sv.leopold.mandic@vojni-ordinarijat.hr
Josip Kešinović, vojni kapelan   
jkesinovic@icloud.com
Darko Boban, pomoćnik kapelana  
031/236 862
031/236 623
031/236 841
Vojna kapelanija Vinkovci – Kraljice sv. Krunice i Sv. Ivan Kapistranski      
Gardijska oklopno mehanizirana brigada
32100 Vinkovci
kraljica.krunice@vojni-ordinarijat.hr
fra Mate Vincetić, OFM, vojni kapelan   
matvin@hotmail.com
Adam Dakić, pomoćnik kapelana  
032/348 460
faks 032/348 440
Vojna kapelanija Đakovo – Marija Pomoćnica                        
Pješačka pukovnija, obučna bojna       
Nikole Tesle bb, 31400 Đakovo
vlč. Vladislav Mandura, vojni kapelan
vlado.mandura@gmail.com
Mato Kulaš, natporučnik, pomoćnik kapelana
031/839 166
faks 031/839 329
  • POLICIJSKE KAPELANIJE
Policijska kapelanija Osijek – Sv. Jeronim
Policijska uprava Osijek        
Trg Lavoslava Ružičke 1, 31000 Osijek
p. Stjepan Harjač, DI, policijski kapelan
sharjac@mup.hr
031/237 553
faks 031/237 267
Policijska kapelanija Vinkovci – Sv. Euzebije i Polion
Policijska uprava Vinkovci
Bana Josipa Jelačića 7, 32100 Vinkovci
vlč. Ivan Begović, policijski kapelan
ibegovic@mup.hr
 
Policijska kapelanija Slavonski Brod – Sv. Marko evanđelist
Policijska uprava Brodsko-posavska
Ivana Mažuranića 7, 35000 Slavonski Brod
vlč. Mario Paradžik, policijski kapelan
mario.paradzik@gmail.com