No Image

Grkokatolički svećenici

31. srpnja 2014. Josipa Hrehorović 0
preč. Ivan Barščevski,
župnik u Sibinju
ivan.barscevski@gmail.com
035/425 311
o. Igor Grahovac Fedešin,
župnik u Šumeću i Kaniži
o.igorgf@gmail.com
095/597 9901
o. Aleksandar Hmilj,…

Opširnije...
No Image

Bolnički i drugi kapelani

31. srpnja 2014. Josipa Hrehorović 0
  • BOLNIČKI KAPELANI
O. Ignacije Belak, DI,
kapelan u KBC Osijek
091/460 04 34
Fra Ante Perković, OFM,
bolnički kapelan u Općoj bolnici
«Josip Benčević» u Slavonskom Brodu  
Opširnije...
No Image

Odlikovani svećenici

31. srpnja 2014. Josipa Hrehorović 0
Papinski prelat:

Luka Strgar (21. prosinca 1994.)

Papinski kapelani (monsinjori)

dr. sc. Pero Aračić (21. prosinca 1994.)
Stjepan Karalić (20. travnja 2000.)
mr. sc. Luka Marijanović (20. travnja 2000.)
Tadija Pranjić (20. travnja 2000.)
dr. sc. Nikola Škalabrin (20. travnja 2000.)
Stjepan Belobrajdić (19. lipnja 2009.)
Adam Bernatović (19. lipnja 2009.)
Nedjeljko Čutura (19. lipnja 2009.)
dr. sc. Vladimir Dugalić (19. lipnja…

Opširnije...
No Image

Kapelanije na području Đakovačko-osječke nadbiskupije

31. srpnja 2014. Josipa Hrehorović 0
  • VOJNE KAPELANIJE
Vojna kapelanija Osijek – Sv. Leopold B. Mandić
Zapovjedništvo za obuku i doktrinu 
D. Cesarića 1, 31000 Osijek      
sv.leopold.mandic@vojni-ordinarijat.hr
Josip Kešinović, vojni kapelan   
jkesinovic@icloud.com
Darko Boban, pomoćnik kapelana  
031/236 862
031/236 623
031/236 841
Opširnije...
No Image

Grkokatoličke župe

31. srpnja 2014. Josipa Hrehorović 0
Berak – Glavosjek sv. Ivana Krstitelja
Berak, Orolička 13, 32243 OROLIK
preč. Roman Stupjak, župnik i srijemski dekan
Mikluševci, Rusinska 1, 32238 ČAKOVCI
rstupjak@gmail.com 
032/548 977
Donji Andrijevci – Glavosjek sv. Ivana Krstitelja
Zagrebačka 14, 35214 DONJI ANDRIJEVCI
o….

Opširnije...
No Image

Svetišta u nadbiskupiji

31. srpnja 2014. Josipa Hrehorović 0
Aljmaš – Gospa od Utočišta
Trg braće Radića 39
31205 Aljmaš
tel. 031/595 000
Dragotin – Uznesenje BDM 
Meštrovićeva 20
31411 Trnava
tel. 031/863 083
Ilača – Gospa Ilačka – Vodica 
Stjepana Radića 7
32248 Ilača
tel. 032/521 056
Osijek…

Opširnije...
No Image

Umirovljeni svećenici

31. srpnja 2014. Josipa Hrehorović 0
Asić Alojzije, svećenik u miru
Luke Botića 10, 31400 Đakovo
031/802 384
Babić Josip, svećenik u miru
Remetinečki gaj 9b, 10020 Novi Zagreb
Opširnije...
No Image

Dekanati

28. srpnja 2014. Josipa Hrehorović 0
Baranjski dekanat
Dekanatski ured   
Trg hrvatske mladeži 1, 31304 Duboševica
Dejan Henčić, dekan 
Župe (17): Batina, Baranjsko Petrovo Selo, Beli Manastir, Bilje, Branjina, Branjin Vrh, Čeminac, Darda, Draž, Duboševica, Kneževi Vinogradi, Luč, Petlovac, Popovac, Topolje, Torjanci, Zmajevac.
031/738 075
Čepinski dekanat
Dekanatski ured  
Kralja Tomislava 135, 31404 Vladislavci
Petar Ćorluka, dekan    
Župe (8): Budimci, Čepin 1, Čepin 2, Čepin 3, Ivanovac, Punitovci,…

Opširnije...
X