Grkokatoličke župe

Berak – Glavosjek sv. Ivana Krstitelja
Berak, Orolička 13, 32243 OROLIK
preč. Roman Stupjak, župnik i srijemski dekan
Mikluševci, Rusinska 1, 32238 ČAKOVCI
rstupjak@gmail.com 
032/548 977
Donji Andrijevci – Glavosjek sv. Ivana Krstitelja
Zagrebačka 14, 35214 DONJI ANDRIJEVCI
o. Igor Sikora, župnik
Preobraženski trg 1, 31417 Piškorevci
sikora.igor00@gmail.com
091/911 7707
Gornji Andrijevci – Uznesenje presvete Bogorodice
Gornji Andrijevci 77, 35252 SIBINJ
o. Aleksandar Hmilj, župnik
Augusta Cesarca 39, 35000 Slavonski Brod
aco_hmilj@yahoo.com
095/597 7043
Kaniža – Rođenje presvete Bogorodice
Kaniža 129, 35254 BEBRINA
o. Igor Grahovac Fedešin, župnik
o.igorgf@gmail.com
095/597 9901
Mikluševci – Rođenje presvete Bogorodice
Mikluševci, Rusinska 1, 32238 ČAKOVCI
preč. Roman Stupjak, župnik i srijemski dekan
rstupjak@gmail.com
preč. Jakim Simunović, svećenik u miru
032/548 977
098/183 0520
Osijek – Krist Kralj
Wilsonova 37, 31000 OSIJEK
mr. sc. Ljubomir Sturko, župnik
ljubomir.sturko@gmail.com
031/575 120
091/958 3171
Petrovci – Pokrov presvete Bogorodice
Bana Josipa Jelačića 4, 32229 PETROVCI
mr. sc. Vladimir Sedlak, biskupski vikar za Slavoniju i Srijem i župnik
zupa.petrovci@gmail.com
vikarijat.slav.srijem@gmail.com
032/554 032
098/913 6610
Piškorevci – Sveti Dimitrije mučenik
Preobraženski trg 1, 31417 PIŠKOREVCI
o. Igor Sikora, župnik
sikora.igor00@gmail.com
091/911 7707
Rajevo Selo – Sveti Jozafat Polocki mučenik
Vladimira Nazora 12, 32261 RAJEVO SELO
o. Oleg Zakaljuk, župnik
zakaljuk1@hotmail.com
032/534 938
095/849 2078
Sibinj – Sveti Jozafat mučenik
Ul. 108. brigade ZNG 21, 35252 SIBINJ
preč. Ivan Barščevski, župnik
ivan.barscevski@gmail.com
035/425 311
091/784 2418
Slavonski Brod – Uzvišenje svetoga Križa
Augusta Cesarca 39, 35000 SLAVONSKI BROD
o. Aleksandar Hmilj, župnik
e-mail: aco_hmilj@yahoo.com 
095/597 7043
Šumeće – Uznesenje Presvete Bogorodice
Šumeće 93, 35254 BEBRINA
o. Igor Grahovac Fedešin, župnik
o.igorgf@gmail.com
095 /597 9901
Vinkovci ­­– Uzvišenje svetoga Križa
Kralja Zvonimira 86, 32100 VINKOVCI
o. Vladimir Mudri, župnik
vladimir.mudri707@gmail.com
032/308 456
Vukovar – Krist Kralj
Tri ruže 53, 32000 VUKOVAR
o. Vladimir Magoč, župnik
vladimirmagoc1956@gmail.com
032/413 460