Promicanje pastorala posebnih skupina

a) Pastoral članova župnih vijeća

dr. Stanislav Šota
stanislav.sota@djos.hr
031/802-227

  b) Pastoral intelektualaca

mons. dr. sc. Vladimir Dugalić  
vladimir.dugalic@djos.hr 
031/802 305

c) Ured za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Alojz Kovaček, nadbiskupijski povjerenik
alo.kovac1@gmail.com
098/905 4153
Kristina Pinjušić, tajnica
kristina.pinjusic@gmail.com
099/655 8802

Osobama s invaliditetom želi se pomoći da što lakše pronađu svoje mjesto u župnoj i široj crkvenoj te društvenoj zajednici, a članovima njihovih obitelji pružati duhovnu podršku u prihvaćanju i služenju svojih članova s invaliditetom. Istodobno se nastoji promicati osjetljivost crkvene i društvene sredine glede specifičnih potreba osoba s invaliditetom te omogućiti da one svojim identitetom i doprinosom oplemene i obogate crkvenu zajednicu i širu sredinu. Nizom seminara za animatore i suradnike u radu s osobama s invaliditetom želi se motivirati određeni broj župnih suradnika za to specifično područje pastoralnoga rada, pružiti im osnovne informacije o različitim vrstama retardacije i invalidnosti te ih pripremati i promicati njihovu suradnju s već postojećim društvenim i crkvenim ustanovama i udrugama koje redovito okupljaju osobe s invaliditetom. Preko tih suradnika želi se specifičnim kršćanskim doprinosom i navještajem podržavati i nadopunjavati rad takvih ustanova i udruga te ostvariti bolju suradnju i podršku sa župnim zajednicama. U zajedničkom nastojanju svih uključenih u ovo područje pastoralnoga rada želi se promicati dostojanstvo svake ljudske osobe i Božji pogled na čovjeka, razvijati svijest o potrebi uzajamnog prihvaćanja raznolikosti te pridonositi kršćanskoj i ljudskoj zrelosti Crkve i društva.


 e) Pastoral bolesnika   

O. Ignacije Belak, DI,
bolnički kapelan u Kliničkoj bolnici Osijek
 091/460 04 34
Fra Venancije Mihaljević, OFM,
bolnički kapelan u Općoj bolnici
«Josip Benčević» u Slavonskom Brodu  
035/444 533
099/646 61 11
p. Ilija Sudar, SAC,
bolnički kapelan u Općoj bolnici Vinkovci  
091/735 75 75
fra Ivica Jagodić, OFM
bolnički kapelan u Općoj bolnici Vukovar
098/196 66 64
p. Linus Mbajo, CSSp
duhovnik socijalnih ustanova u Osijeku
099/756 95 77
  • Uz Dan bolesnika – 11. veljače 2020. – Dan bolesnika: pohod Nadbiskupa jednome od odjela Kliničkog bolničkog centra Osijek te susret s bolesnicima i bolničkim osobljem; Sveta misa u bolničkoj kapeli u 15 sati.

f) Pastoral liječnika

  • Uz Dan bolesnika – 11. veljače 2020. – Dan bolesnika: pohod Nadbiskupa jednome od odjela Kliničkog bolničkog centra Osijek te susret s bolesnicima i bolničkim osobljem; Sveta misa u bolničkoj kapeli u 15 sati.

  g) Pastoral Roma

Krešimir Jukić, nadbiskupijski povjerenik
kresimir.jukicc@gmail.com
 032/843 756
Jelena Baličević, suradnica
jelenacop@gmail.com
098/954 49 17

Pastoralni rad s Romima zahtijeva karitativnu i evangelizacijsko-misionarsku dimenziju rada. Na dobrim temeljima koje nam je u skrbi za Rome ostavio biskup Ćiril Kos, posljednjih godina nešto više razvijamo svijest unutar nadbiskupijske zajednice i svećenika o važnosti pastoralnog pristupa Romima, i to na njima prilagođen način. Tijekom sljedeće pastoralne godine planiramo ustrojiti Povjerenstvo za pastoral Roma. Povjerenstvo će biti pozvano sagledati stanje Roma u Nadbiskupiji, donijeti smjernice za kvalitetniji pastoralni pristup Romima, animirati lokalne sredine za romska pitanja, razvijati suradnju s udrugama Roma, napose onima s kojima već postoje dobra iskustva te planirati pastoralne susrete za Rome na nadbiskupijskoj razini. Istodobno će surađivati s Odborom HBK za pastoral Roma.


 h) Pastoral zatvorenika

fra Dragutin Brezovec, OFM Cap,
zatvorski kapelan u Okružnom zatvoru Osijeku
 031/201-182

Organizirana je mjesečna skrb za zatvorenike Okružnog zatvora u Osijeku, u dogovoru sa zatvorskom upravom, koja uključuje razgovor svećenika sa zatvorenicima, sakrament pomirenja i misno slavlje svaki zadnji petak u mjesecu.


i) Pastoral ovisnika

Ivan Jurić (ovisnost o drogi)
zupni.ured@imemarijino.hr
031/503 222
Ivan Bešlić, duhovni asistent AA 032/215 136 

Zajednica Cenacolo je zajednica papinskoga prava (kao crkvena udruga) priznata u svijetu i sve biskupije koje imaju na svom teritoriju ovakvu Zajednicu s ponosom je ističu jer je crkvena, naša, a izuzetno suvremena jer liječi narkomane, kockare, alkoholičare, izgubljenu mladež. U našoj Nadbiskupiji zajednica Cenacolo djeluje već 13 godina i iza sebe ima više stotina spašenih osoba. Pastoral ovisnika u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji ima specifičan stil rada i zbog toga ga je teško unaprijed i točno odrediti. Rad se temelji na iskustvima zajednice »Cenacolo«, koja stoji na raspolaganju za svjedočenje na župama i školama kao način prevencije ovisnosti. Voditelji su bivši ovisnici i educirani roditelji čija su djeca bili ovisnici.

  • Svake subote u 13 sati u Pastoralnom centru župe Preslavnog Imena Marijina u Osijeku Donji grad (Crkvena 34, Osijek 3) održava se kolokvij za roditelje i same ovisnike koji su upali u ovisnost droge, alkohola ili kocke.
  • Svake subote u 15 sati u župi Preslavnog Imena Marijina sastaju se roditelji čija se djeca nalaze u zajednici Cenacolo bilo u Hrvatskoj ili u svijetu i na takav način prate svoju djecu. Susret se sastoji od kateheze, krunice, sv. mise i klanjanja pred Presvetim.
  • Dan kuće u Aljmašu, 31. svibnja 2020. 
  • Duhovna obnova u adventu i korizmi u kući u Aljmašu za ukućane, roditelje i prijatelje Zajednice (termini će biti naknadno utvrđeni)

j) Pastoral vatrogasaca

Ivica Rebić, duhovnik
ivica.rebic62@gmail.com
091/241 19 62

Hodočašće vatrogasaca
5. rujna 2020. (Šumanovci)