Katehetski ured

a) Tajništvo

dr. sc. Teuta Rezo predstojnica,
odgovorna za župnu katehezu,
voditeljica trajne formacije vjeroučitelja
i suradnika u župnoj katehezi
031/802 236
Izidora Popović,
koordinatorica za školski vjeronauk
031/802 239
Katica Filipović,
administratorica
031/802 237
tel./faks: 031/802 237
katehetski.ured@djos.hr  

b) Stručni suradnici u izradi katehetskih materijala:

   • dr. sc. Teuta Rezo, voditeljica
   • mr. sc. s. Meri Gotovac
   • s. Ksenija Majstorović
   • Krešimir Bulat
   • Davor Šamadan
   • Dejan Čaplar
   • Dejan Henčić

c) Nadbiskupijsko katehetsko vijeće

a) Povjerenstvo za župnu katehezu
dr. sc. Teuta Rezo
031/802 236
b) Povjerenstvo za školski vjeronauk
Izidora Popović
031/802 239
c) Povjerenstvo za predškolski vjerski odgoj
Zdenka Beker
098/160 3508
 d) Povjerenstvo za katehezu osoba s posebnim potrebama
Draženka Kolesar
031/211 922

d) Povjerenstvo za mandate vjeroučitelja

   • dr. sc. Teuta Rezo
   • mons. Ivan Ćurić
   • dr. sc. Drago Tukara
   • Josip Ivešić
   • Petar Vidović
   • Slaven Školka

e) Stručno vijeće vjeroučitelja (voditelji)

a) Za srednju školu
Dalibor Velički
b) Za osnovnu školu:
Marina Živić (Vukovarska regija)
Mirjana Srednoselec (Vinkovačka regija)
Julijana Mađarić (Osječka regija)
Slađana Babijanski (Županjska regija)
Slaven Školka (Baranjska i Valpovačko-miholjačka regija)
Emilija Dodig (Slavonskobrodska regija)
Mirjana Đurašinović (Đakovačka regija)