Odlikovani svećenici

Papinski prelat:

Luka Strgar (21. prosinca 1994.)

Papinski kapelani (monsinjori)

dr. sc. Pero Aračić (21. prosinca 1994.)
Stjepan Karalić (20. travnja 2000.)
mr. sc. Luka Marijanović (20. travnja 2000.)
Tadija Pranjić (20. travnja 2000.)
dr. sc. Nikola Škalabrin (20. travnja 2000.)
Stjepan Belobrajdić (19. lipnja 2009.)
Adam Bernatović (19. lipnja 2009.)
Nedjeljko Čutura (19. lipnja 2009.)
dr. sc. Vladimir Dugalić (19. lipnja 2009.)
dr. sc. Ivica Pažin (30. travnja 2012.)
Fabijan Svalina (30. travnja 2012.)

 
  Začasni kanonici Prvostolnog kaptola

Pavao Madžarević (30. lipnja 1988.)
Mons. Tadija Pranjić (28. lipnja 1994.)
mons. Stjepan Belobrajdić (28. lipnja 2004.)
Jozo Duspara (28. lipnja 2004.)
Marko Kljajić (28. lipnja 2004.)
Ante Markić (28. lipnja 2004.)
Eduard Španović (28. lipnja 2004.)
Ivan Vidaković (28. lipnja 2004.)
Blaž Zmaić (28. lipnja 2004.)


Kanonici Prvostolnog kaptola

mons. Luka Strgar (28. lipnja 1982.)
mons. Stjepan Karalić (1. listopada 1983.)
mons. dr. sc. Pero Aračić (28. lipnja 1994.)
mons. mr. sc. Luka Marijanović (28. lipnja 2004.)
mons. dr. sc. Vladimir Dugalić (9. listopada 2010.)
dr. sc. Drago Tukara (9. listopada 2010.)
mo° Vinko Sitarić (9. listopada 2010.)
mons. mr. sc. Ivan Ćurić (26. lipnja 2014.)