Grkokatolički svećenici

preč. o. Ivan Barščevski,
župnik u Sibinju
ivan.barscevski@gmail.com
035/425 311
o. Aleksandar Hmilj,
župnik u Slavonskom Brodu i Donjim Andrijevcima
aco_hmilj@yahoo.com
035/410 063
preč. o. Vladimir Magoč,
župnik u Vukovaru
032/413 460
o. Vladimir Mudri, župnik
župnik u Vinkovcima
vladimir.mudri@optinet.hr
032/308 456
mr.sc. o. Vladimir Sedlak,
župnik u Petrovcima i biskupski vikar slavonsko-srijemski
vlado_sem@yahoo.com
032/554 032
o. Igor Sikora,
župnik u Piškorevcima
sikora.igor00@gmail.com
031/854 348
preč. o. Jakim Simunović, svećenik u miru
Mikluševci, Vukovarska 47, 32238 Čakovci
032/514 104
o. Nikola Stupjak,
župnik u Mikleuševcima i Berku i dekan slavonski
nikolastupjak59@gmail.com
035/433 323
o. Roman Stupjak,
župnik u Mikleuševcima i Berku i dekan srijemski
rstupjak@gmail.com
032/548 977
o. Ljubomir Sturko,
župnik u Osijeku
ljubomir.sturko@gmail.com
031/575 120
o. Oleg Zakaljuk,
župnik u Rajevom Selu
zakaljuk1@hotmail.com
032/534-938