Grkokatolički svećenici

preč. Ivan Barščevski,
župnik u Sibinju
ivan.barscevski@gmail.com
035/425 311
o. Igor Grahovac Fedešin,
župnik u Šumeću i Kaniži
o.igorgf@gmail.com
095/597 9901
o. Aleksandar Hmilj,
župnik u Slavonskom Brodu i Donjim Andrijevcima
aco_hmilj@yahoo.com
095/597 7043
o. Vladimir Magoč,
župnik u Vukovaru
vladimirmagoc1956@gmail.com
032/413 460
o. Vladimir Mudri,
župnik u Vinkovcima
vladimir.mudri707@gmail.com
032/308 456
mr.sc. o. Vladimir Sedlak,
župnik u Petrovcima i biskupski vikar slavonsko-srijemski
zupa.petrovci@gmail.com
vikarijat.slav.srijem@gmail.com
032/554 032
o. Igor Sikora,
župnik u Donjim Andrijevcima i Piškorevcima
sikora.igor00@gmail.com
091/911 7707
o. Jakim Simunović, svećenik u miru
Mikluševci, Vukovarska 47, 32238 Čakovci
032/514 104
preč. Roman Stupjak,
župnik u Mikluševcima i Berku i dekan srijemski
rstupjak@gmail.com
032/548 977
mr. sc. o. Ljubomir Sturko,
župnik u Osijeku
ljubomir.sturko@gmail.com
031/575 120
o. Oleg Zakaljuk,
župnik u Rajevom Selu
zakaljuk1@hotmail.com
032/534-938