Odgojni centri

Srednje škole

Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku
Trg Vatroslava Lisinskog 1, 31000 Osijek
ured@gimnazija-isusovackaspravomjavnosti-os.skole.hr

 031/215 120
faks 031/215 123

Klasična gimnazija i kolegij Fra Marijana Lanosovića
Vukovarska 1a, 35000 Slavonski Brod
ravnatelj@gimnazija-framarijanalanosovica.hr

 035/408 084


Dječji vrtići i jaslice

Dječji vrtić i jaslice “Eden”                                         
Ervenička 1, 32100 Vinkovci
kdv.eden@gmail.com

032/364 232

Katolički dječji vrtić i jaslice “Eden” (Srce Marijino)
Školska 35, 32100 Vinkovci
kdv.eden@gmail.com

032/357 757

Dječji vrtić “Cekin”                                          
Vinogorska 115, 35107 Podvinje
zlatni-cekin@sb.htnet.hr

035/465 408

Katolički dječji vrtić i jaslice “Marija Petković”                       
Bakarska 1, 31000 Osijek
djecji.vrtic.marija.petkovic@os.t-com.hr

   098/929 3363

Katolički dječji vrtić i jaslice “Sunčev sjaj – Nazaret”                  
Frankopanska 1a, 31400 Đakovo
montessori.nazaret@os.t-com.hr

   031/801 255

Katolički dječji vrtić “Cvjetnjak”
Pavleka Miškine 33, 32100 Vinkovci
cvjetnjak.vk@gmail.com

 

032/363 238