Dekanati

Baranjski dekanat
Dekanatski ured   
Janusa Panoniusa 1, 31301 Branjin Vrh
Gergely Beer, dekan 
Župe (17): Batina, Baranjsko Petrovo Selo, Beli Manastir, Bilje, Branjina, Branjin Vrh, Čeminac, Darda, Draž, Duboševica, Kneževi Vinogradi, Luč, Petlovac, Popovac, Topolje, Torjanci, Zmajevac.
tel.
031/727 313
Čepinski dekanat
Dekanatski ured  
Kralja Tomislava 135, 31404 Vladislavci
Petar Ćorluka, dekan    
Župe (8): Budimci, Čepin 1, Čepin 2, Čepin 3, Ivanovac, Punitovci, Vladislavci, Vuka.
tel./faks
031/391 333
Donjomiholjački dekanat
Dekanatski ured
Vladimira Nazora 140, 31552 Podravski Podgajci
Josip Antolović, dekan    
Župe (7): Donji Miholjac, Marijanci, Podravski Podgajci, Radikovci, Šljivoševci, Veliškovci, Viljevo.
tel./faks
031/631 305
Drenovački dekanat
Dekanatski ured 
M. Gupca 147, 32258 Posavski Podgajci
Marko Mikić, dekan    
Župe (8): Drenovci, Gunja, Posavski Podgajci, Račinovci, Rajevo Selo, Soljani, Strošinci, Vrbanja.
tel.
032/867 008
Đakovački dekanat
Dekanatski ured   
Andrije Hebranga 95, 31400 Đakovo
Josip Ivešić, dekan    
Župe (13): Đakovo 1, Đakovo 2, Đakovačka Satnica,
Đakovački Selci, Drenje, Gorjani, Kuševac, Levanjska Varoš, Piškorevci, Semeljci, Trnava, Viškovci, Vrbica.
tel./faks
031/816 115
Garčinski dekanat
Dekanatski ured 
Kralja Tomislava 116, 35212 Garčin
Župe(6): Garčin, Klakar, Oprisavci, Ruščica, Svilaj, Trnjani.
tel./faks
035/475 222
Osječki istočni dekanat
Dekanatski ured
Crkvena ulica 34, 31000 Osijek
Ivan Jurić, dekan    
Župe (9): Aljmaš, Dalj, Osijek 2, Osijek 3, Osijek 4, Osijek 8, Osijek 9, Sarvaš, Tenja.
tel./faks
031/503 222
Osječki zapadni dekanat
Dekanatski ured 
Pavla Pejačevića 1, 31000 Osijek
mons. Adam Bernatović, dekan     
adam.bernatovic@os.t-com.hr        
Župe (8): Josipovac, Osijek 1, Osijek 5, Osijek 6, Osijek 7, Osijek 10, Osijek 11, Višnjevac.
tel.
031/310 020
faks
031/310 021
Otočki dekanat
Dekanatski ured
Bana Jelačića 2, 32252 Otok
Antun Knežević, dekan    
Župe (10): Berak, Čakovci, Komletinci, Lipovac, Nijemci, Otok, Privlaka, Slakovci, Stari Jankovci, Tompojevci.
tel./faks
032/394 123
Sibinjski dekanat
Dekanatski ured
Trg kralja Tomislava 8 2, 35352 Sibinj
Tomislav Vlaović, dekan    
Župe(6): Kaniža, Odvorci, Podcrkavlje, Sibinj, Sobodnica, Šumeće.
tel./faks
035/425 141
Slavonskobrodski dekanat
Dekanatski ured   
Petra Krešimira VI. br. 55, 35000 Slavonski Brod
Ivan Lenić, dekan
zupa.gospe.brze.pomoci@gmail.com
Župe (12): Brodski Varoš, Podvinje, Slavonski Brod 1, Slavonski Brod 2, Slavonski Brod 3, Slavonski Brod 4, Slavonski Brod 5, Slavonski Brod 6, Slavonski Brod 7, Slavonski Brod 8, Slavonski Brod 9, Slavonski Brod 10.
tel./faks
035/410-950
Valpovački dekanat
Dekanatski ured  
Braće Radića 4, Ladimirevci, 31550 Valpovo
Franjo Bodonji, dekan    
Župe (9): Belišće, Bizovac, Bocanjevci, Brođanci, Harkanovci, Koška, Ladimirevci, Petrijevci, Valpovo.
tel.
031/671 268
Velikokopanički dekanat
Dekanatski ured   
Trg Presvetog Trojstva 23, 35221 Velika Kopanica
Marko Gaćarić, dekan
Župe (8): Babina Greda, Donji Andrijevci, Gundinci, Kruševica, Sikirevci, Strizivojna, Velika Kopanica, Vrpolje.
tel./faks  035/477 101
Vinkovački dekanat
Dekanatski ured
Ulica Bošnjaci 3, 32281 Ivankovo
Stjepan Krekman, dekan    
Župe (16): Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nuštar, Retkovci,
Rokovci,Stari Mikanovci, Tordinci, Vinkovci 1, Vinkovci 2, Vinkovci 3, Vinkovci 4, Vinkovci 5, Vinkovci 6, Vinkovci 7, Vođinci.
tel./faks 032/379 266
Vukovarski dekanat
Dekanatski ured   
Samostanska 5, pp 16, 32000 Vukovar
fra Ivica Jagodić, dekan    
Župe (10): Bapska, Ilača, Ilok, Lovas, Sotin, Šarengrad, Tovarnik, Vukovar 1, Vukovar 2, Vukovar 3.
tel.

032/441 381

Županjski dekanat
Dekanatski ured  
Trg fra B. T. Leakovića, 32275 Bošnjaci
Josip Filipović, župnik i dekan   
Župe (6): Bošnjaci, Cerna, Gradište, Štitar, Županja 1, Županja 2.
tel./faks 032/845 535