Glazbena škola

mo. Ivan Andrić, voditelj Škole

ivan.andric25@gmail.com
031/802 114

Osnovne informacije

U okviru Škole za župne suradnike osnovana je i Biskupijska glazbena škola (BGŠ) koja djeluje od jeseni 2004. godine. Cilj je ove škole pružiti kroz dvogodišnji ciklus predavanja potrebno poznavanje liturgike i glazbe onima koji su već u službi glazbenih animatora u liturgiji, kao i onima koji se namjeravaju posvetiti ovoj zadaći, sve u vidu osposobljavanja za što kvalitetnije vršenje njihove specifične službe. Tijekom predviđenog programa zainteresiranima bi se pomoglo da steknu ili unaprijede temelje glazbenog jezika, da odgoje i oblikuju sposobnost slušanja i kritičkog vrednovanja glazbe, da razviju smisao za melodiju, ritam i harmoniju te da uznapreduju ili počnu sa sviranjem instrumenta. Nastava se odvija kroz petnaest susreta po školskoj godini, a jedan školski dan podrazumijeva četiri zajednička školska sata (liturgika, pjevanje i dirigiranje, liturgijski glazbeni repertorij, solfeggio), te pojedinačni sat sviranja klavijature. Za polaznike škole obavezni su i biskupijski seminari za crkvene glazbenike koji se organiziraju za vrijeme njihovog školovanja.

Škola ne posjeduje učinke za stjecanje akademskog stupnja ni na crkveno-pravnom ni na društveno-pravnom području. Ova je institucija prvenstveno okrenuta onima koji žele volonterski sudjelovati u glazbeno-liturgijskom životu vlastite župne zajednice, pa koji završe ovu školu postaju volonterskim suradnicima koji 1 do 2 sata tjedno daruju svojoj župnoj zajednici.

 Nastavni program

Program BGŠ traje dvije godine. Nastava se odvija kroz petnaest susreta po školskoj godini, a jedan školski dan podrazumijeva četiri zajednička školska sata (liturgika, pjevanje i dirigiranje, liturgijski glazbeni repertorij, solfeggio), te pojedinačni sat sviranja klavijature. Za polaznike škole obavezni su i biskupijski seminari za crkvene glazbenike koji se organiziraju za vrijeme njihovog školovanja. Sveukupni program se sastoji od 30 školskih dana s ukupnom satnicom od 150 školskih sati.

 Glazbeni predmeti koji se predaju na BGŠ su slijedeći:

Liturgika
Pjevanje i dirigiranje
Glazbeno uređenje liturgijskih slavlja
Sviranje
Solfeggio
Nakon svake godine predviđena je provjera znanja, usmenim ili pismenim putem, iz svake od navedenih materija.

 Mjesto i vrijeme održavanja nastave

Nastava se održava u prostorima Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, ulica Petra Preradovića 17. Nastavni program održava se subotama. Predavanja počinju u 9 sati.

 Uvjeti za upis

Kandidati, da bi mogli upisati i pohađati ovu školu, trebaju imati završenu trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu, te stvarnu sklonost glazbi. Valja također naglasiti da ju mogu upisati oni koji imaju prethodnu glazbenu izobrazbu, kao i oni koji ju nemaju. Odgovorni za program škole sa svakim će pojedinim kandidatom, analizirajući njegovo prethodno teološko i glazbeno obrazovanje, stvarati prilagođen izbor programa studija.

Prilikom prijave za upisni postupak potrebno je priložiti slijedeće:

Krsni list;
Svjedodžbe svih razreda četverogodišnje ili trogodišnje srednje škole te završna maturalna diploma (mogu biti i fotokopije);
Diploma o završenom dodiplomskom ili poslijediplomskom studiju (za one koji ju posjeduju; može i fotokopija);
Dokument o završenoj glazbenoj izobrazbi ( ukoliko ju imaju);
Popis pastoralno-formacijskih seminara na kojima je kandidat do sada sudjelovao (navesti naslov, datum i mjesto održavanja seminara te priložiti potvrdnice o sudjelovanju ukoliko ih kandidat posjeduje);
Preporuka župnika župe u kojoj kandidat stanuje o njegovu kršćanskom životu i svjedočanstvu te o dosadašnjoj suodgovornoj suradnji u životu župne zajednice;
Župnikovo obrazloženje potrebe za školovanjem kandidata u vidu suradnje u župi (obrazloženje treba biti potpisano od župnika i 2 člana pastoralnog vijeća);
Izjava župnog ureda o preuzimanju putnih troškova i upisnine u Školu za njihova župljanina (izjava župnog ureda trebaju potpisati župnik i 2 člana župnog ekonomskog vijeća);
Dvije fotografije;

Troškovi formacije

Za troškove upisnog postupka potrebno je uplatiti 50 kn. Školarina za svaku godinu iznosi 600 kn. Budući da je riječ o formaciji za volontersku službu u župnoj zajednici, župnik može na teret župne blagajne isplaćivati troškove za župljane koje župa šalje na formaciju i to: troškove upisa, putne troškove u visini cijene autobusne karte, troškove objeda (ukoliko je on organiziran), te druge troškove predviđene programom škole. Poželjno je da i sami polaznici škole, ukoliko im je to moguće, snose jedan dio troškova.

 OPIS PREDMETA

 1. Liturgika

Riječ je o temeljnim temama liturgike ukoliko se s njom vezuje glazba, pa je ovaj predmet liturgijsko-muzikološkog usmjerenja. Program želi pružiti teološko- katehetsku formaciju onima koji ga budu pohađali. Prvi “zadatak” crkvenog glazbenika jest da bude dobar kršćanin. On u liturgijskom slavlju ne djeluje samo kao umjetnik i stručnjak, nego prije svega kao vjernik koji u svojoj specifičnoj ulozi vrši bogoštovni čin. Svojim primjerom i trudom on služi liturgijskoj zajednici pomažući joj da bolje i aktivnije sudjeluje u liturgijskom slavlju.

  2. Pjevanje i dirigiranje

Ova materija ujedinjuje dvije zasebne glazbene discipline. Cilj je prvoga predmeta pomoći polaznicima da se oni sami, pjevajući, što ispravnije nauče služiti svoji glasom, kako bi potom mogli osnove vokalne tehnike prenijeti i primijeniti u radu s vlastitim zborovima. Dirigiranje želi informirati studenta o osnovnoj tehnici dirigiranja, te ga uputiti u svijet glazbene interpretacije i u rad sa zborom. Ova materija predviđa kako teoretsko tako i praktično usvajanje gradiva.

 3. Glazbeno uređenje liturgijskih slavlja

Ovom predmetu je cilj studente upoznavati s glazbeno-liturgijskim repertoarom te njegovom primjenom u različitim liturgijskim slavljima. Ovdje je riječ o upoznavanju pjesmarica, o učenju pjesama, o upoznavanju glazbenih biskupijskih vlastitosti, o glazbenom uređenju liturgijskih slavlja… Ovaj predmet prigoda je za promociju kvalitetne liturgijske glazbe na neposredan način. I u okviru ovoga predmeta studentima se pruža mogućnost za praktične vježbe dirigiranja i vođenja probe pjevanja.

 4. Solfeggio

Cilj ovoga predmeta je, kroz usvajanje ritmičkog i melodijskog solfeggia, čitanje nota glazbenom abecedom i solmizacijom, stvoriti pretpostavke za temeljnu glazbenu interpretaciju.

 5. Sviranje

Kako se radi o sviranju u liturgijskom slavlju, poučava se sviranje harmonija i orgulja. Cilj je osposobiti kandidata za sviranje pjesama iz liturgijske pjesmarice Pjevajte Gospodu pjesmu novu. Onima koji već sviraju, nakon utvrđivanja postignutog stupnja, nudi se prilagođeni program.