Biblijski pastoral

a) Ured za biblijski pastoral

vlč. dr. sc. Ivan Benaković, nadbiskupijski povjerenik
ivan.benakovicc@gmail.com
095/836 7383

Zadaće su Nadbiskupijskog povjerenstva za biblijski pastoral: promicanje i koordiniranje cjelokupnog biblijskog pastorala u nadbiskupiji; podrška, praćenje i unapređenje rada biblijskih skupina u župnim zajednicama i dekanatima; izrada kateheza i druge građe za biblijske skupine odraslih i djece; trajno sadržajno i metodološko unapređenje kvalitete biblijskog pastorala; briga za trajnu stručnu i duhovnu formaciju suradnika u biblijskom pastoralu, djelovanje pododbora za biblijski pastoral u okviru Odbora ŽPV-a za naviještanje; suradnja s drugim nadbiskupijskim povjerenstvima; promicanje suradnje s povjerenstvima za biblijski pastoral drugih (nad)biskupija; suradnja s crkvenim (i građanskim) učilištima, posebno katedrama biblijske teologije; promicanje biblijskih vrednota u društvenom životu; promicanje ekumenskog dijaloga putem biblijskog pastorala i ostale zadaće i rad u skladu sa smjernicama i uputama nadbiskupa.