Redovnici

Akrap don Žarko, SDB,
župni vikar u Belom Manastiru

031/703 818

Barišić fra Anto, OFM,
ispovjednik Franjevačkog samostana u Osijeku 4
anto.barisic@ofm.hr

099/384 588

Bedeničić fra Dragutin, OFM,
župnik u Osijeku 4
drago.bedenicic@ofm.hr
031/500 292
Belak o. Ignacije, DI,
bolnički kapelan u KBC Osijek
ignac.belak@gmail.com
091/460 0434
Blažević fra Grgur, OFM,
župnik Župe sv. Ivana Kapistrana, Ilok
grgur.blazevic1234@gmail.com
032/590 073
Borković fra Krešimir, OFMCap,
vikar kapucinskog samostana u Osijeku
031/201 182
Božinović o. Mate, DI,
mate56952@gmail.com
  031/211 498
Brezovec fra Dragutin, OFMCap,
zatvorski kapelan u Osijeku
031/201 182
Crnković fra Ivan, OFM,
župni vikar Župe sv. Josipa radnika, Vukovar
032/432 050
Dretvić fra Martin, OFMConv,
samostanski vikar u Vinkovcima 3
martin.dretvic@ofm.hr
032/339 856
Dukai fra Zoltan, OFM,
ispovjednik, rekonvalescent
031/208 177
Hajmiler fra Antun, OFM,
gvardijan i župni vikar u Iloku
032/590 073
Harjač p. Stjepan, DI,
policijski kapelan
sharjac@mup.hr
031/237 553
Hrkač fra Stjepan, OFM,
župni vikar Župe Sv. Obitelji, Osijek
stjepan.hrkac3@gmail.com
031/500 292
Jagodić fra Ivica, OFM,
župnik Župe sv. Filipa i Jakova, Vukovar i dekan Vukovarskog dekanata
ivica.jagodic@ofm.hr
032/441 381
Jerković fra Ilija, OFM,
ravnatelj centra Zlatni cekin
Vinogorska bb, 35107 Podvinje
035/465 408
Juko o. Hrvoje, DI,
kateheta u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji u Osijeku
hrvoje_juko@yahoo.com
031/215 480
Jurak o. Josip, DI,
jjurak@ffrz.hr
  031/213 107
Karim o. Paul Abass Karmoh, CSSp,
župnik Župe sv. Antuna Padovanskog, Podvinje
pakarimus@gmail.com
035/461 410
Krnjak fra Svetislav, OFM,
vikar i ekonom u franjevačkom samostanu u Osijeku
skrnjak@net.hr
031/208 177
Lemaić o. Željko, SAC,
duhovnik u Domu umirovljenika Vinkovci
032/354 080
Lovrić don Marijan, SDB,
pastoralni suradnik u Belom Manastiru
091/620 5167
Majić p. Dragan, DI,
p.dragan.majic@gmail.com
031/213 084
Mandić fra Matija Antun, OFMConv,
župnik u Vinkovcima 3
framatijaantunmandic@gmail.com
032/339 850
Mandurić o. Ivan, DI,
superior, Rezidencija Družbe Isusove Osijek
imanduric@gmail.com
031/215 480
Marijić fra Matija, OFM,
župni vikar u Vukovaru 1
matija.marijic@gmail.com
032/441 381
Marković o. Pero, DI,
upravitelj Župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja u Osijeku
te duhovnik socijalnih ustanova u Osijeku
031/272 345
Mbajo p. Linus Richard, Cssp,
župni vikar u Podvinju
linusmbajo@gmail.com
035/461 410
Mihanović fra Jakov Venancije, OFM,
gvardijan Franjevačkog samostana i rektor crkve u Osijeku
092/108 2860
Milić fra Slavko, OFM,
župnik u Vukovaru 2
slavko.milic@ofm.hr
032/432 050
Milohanović fra Klaudio, OFM,
ravnatelj FKM, Slavonski Brod i gvardijan samostana u Sl. Brodu
fraklaudio@gmail.com
035/444 533
Mišković fra Mirko, TOR,
župni vikar u Belišću
fra.mirko93@gmail.com
031/664 823
Neretljak fra Marko, TOR,
župnik Župe sv. Josipa radnika u Belišću
fratrina@gmail.com
031/664 823
Patrčević fra Josip, OFMCap,
gvardijan kapucinskog samostana u Osijeku
031/201 182
Perković fra Ante, OFM,
kapelan u Općoj bolnici “Dr. Josip Benčević” u Slavonskom Brodu
ante.perkovic@ofm.hr
035/444 533
Petrac fra Miroslav, OFM,
na službi u franjevačkom samostanu u Osijeku
miro.petrac2@gmail.com
031/208 177
Poleto fra Josip, OFM,
župni vikar u Vukovaru 1
josippoleto@gmail.com
032/441 381
Radovanić Antun, OFMConv,
župni vikar u Župi Bezgrešnog Srca Marijina, Vinkovci
031/208 177
Rašković fra Drago, OFM,
sakristan u franjevačkom samostanu u Osijeku
031/208 177
Sudar p. Ilija, SAC,
župnik Župe sv. Vinka Palottija, Vinkovci i bolnički kapelan u Vinkovcima
ilija.sudar@gmail.com
032/354 080
Šimunović fra Domagoj, OFM,
ispovjednik u samostanu u Slavonskom Brodu
domagoj.simunovic@ofm.hr
035/444 533
Šujević p. Sebastian, DI, 
ravnatelj Isusovačke klasične gimnazije, Osijek
ravnatelj@ikg.hr
sebastijansujevic@yahoo.com
  031/215 763
Tikvić fra Mijo, OFM,
župnik u Šarengradu
mijo.tikvic@gmail.com
032/518 997
Tylicki p. Andrzej, CSSP,
župni upravitelj Župe sv. Ivana, apostola, Podcrkavlje
andrzej28-1980@wp.pl
035/221 120
Vujičić o. mr. Zoran, DI,
rezidencija Družbe Isusove Osijek
031/211 607
Vujić fra Jere, OFMconv,
član Samostana sv. Antuna Padovanskog u Vinkovcima
032/331 707
Zečević don Ivo, SDB,
župnik u Belom Manastiru                            
izecevic1@gmail.com
031/703 818
Zečević don mr. Vitomir, SDB,
župni vikar i voditelj Centra za mlade u Belom Manastiru                            
vit.zecevic@gmail.com
031/703 818