Živjeti novi savez ljubavi – duhovne vježbe za žene i majke

IVANOVCI (TU) – U Schönstattskom svetištu u Ivanovcima, u nedjelju, 24. rujna 2023.,  održane su duhovne vježbe za žene i majke pod geslom Živjeti novi savez ljubavi. Program je vodila sestra Mariana Hermann, a uključivao je 3 predavanja, klanjanje pred Presvetim, misno slavlje i vrijeme za osobnu molitvu. Kroz cijeli program naglasak je bio na tišini i šutnji jer tišina i šutnja imaju posebnu ulogu u duhovnim vježbama, samo tada možemo čuti Božji glas i nesmetano uživati sa Bogom i Majkom Božjom.

O misnom slavlju

Prvo predavanje upućivalo je na euharistiju. Prihvatiti i dati vodstvo nebeskom Ocu i Njegovoj majci. Govorilo se o oblicima spasenja, pobožnosti prema Djevici Mariji i čestoj svetoj pričesti kao stupovima našega života. Sudionice su učile kako produbiti i probuditi djetinju ljubav prema Nebeskom ocu te je zaključak bio  kako je upravo misa škola za to. Također su razmatrale u dubini duše, o bitkama kroz koje prolaze te jesu li sazrele nakon njih i jesu li iskusile pomoć Boga i majke Božje u tim trenucima. Sestra Mariana je rekla: “Isus u osobi svećenika u službi riječi dolazi k nama. Cijeli njegov život prožet je potpunim predanjem Ocu. Pun je žari i tople ljubavi prema Njemu. Njega želi slaviti, a sve nas obuhvatiti u tu ljubav. Očeva djeca postajemo u onoj mjeri u kojoj smo povezani s Kristom.” Nadalje, potaknula je nazočne na aktivno sudjelovanje u svetoj Misi. To znači, svim srcem biti uključeni, sa Spasiteljem se predati kao žrtvu i uključiti se u Isusovu muku i smrt, te prinijeti osobne križeve, darove, radost i zahvalu. O svetoj Pričesti s. Mariana je dodala:” Ona je hrana za životne borbe i svakodnevicu kao i snaga za kršćansko svjedočenje u svijetu.” Predavanje je zaključila riječima:” Sveta misa je žarište cijelog dana, živjeti tako da dnevna misa postane i životna misa.”

Žena i majka

Drugo predavanje temeljilo se na sklapanju Božjeg saveza s nama ljudima. Preko Abrahama, Noe, Mojsija i Davida do Djevice Marije. Bog kroz cijelu povijest s nama ljudima Bog želi sklopiti svoj savez. Želi upisati svoje zapovijedi u srca ljudi, svojevoljno, u slobodi djece Božje, ne silom. Sestra je naglasila kako krštenjem postajemo dio tog saveza i kako to trebamo održavati budnim. “Kriste tvoje svjetlo neka svijetli u meni.” Tako i današnja tema Živjeti novi savez ljubavi znači živjeti ljubav kroz Isusa i Mariju, živjeti taj plamen tu vatru u sebi iznova jačati, krvlju i vatrom se upisati u Marijino srce kao što nas je ona u svoje upisala. “Marija za sve nas izriče svoje da. Isus se u božanskoj naravi povezuje tada s ljudskom i On sam postaje novi savez a Marija majka novoga saveza.”

Daljnjim razmatranjem s. Mariana je potaknula sudionice da sklope savez ljubavi s Marijom, Majkom Božjom, da bi mogle dobro živjeti, junački se boriti i slavno umrijeti s Marijom. Predavačica je naglasila: “Pravi vjernik mora biti vedar, optimističan, pun nade i u bilo kojim olujama – biti Božji. Tada rastu unutarnji mir i snaga jer svako odvajanje od Boga donosi raspad ljudske osobnosti.”

Savez ljubavi je kao put svetosti jer oblikuje naš život, mijenja naše odnose prema ljudima, donosi pomoć i snagu u teškim životnim situacijama i kvalitetnije razvija našu osobnost. Živjeti savez ljubavi znači biti siguran u Marijinim rukama, biti zaštićen u njenom srcu. Nakon te ljubavi ne može čovjek ostati nepromijenjen, ne može biti ravnodušan na potrebe drugoga ni zatvoren za suživot u obitelji, u župnoj zajednici i u svijetu. Ako taj žar prave Kristove i majčine ljubavi nosimo dalje i pravo Kristovo svjetlo tada svijetlu nama.

Ti u meni ja u tebi

Treće predavanje postavlja pitanja želimo li postaviti svoje srce između Marijinog i Isusova, želimo li uroniti u tu ljubav i biti zaštićeni, slijedimo li Isusovu zapovijed ljubavi. Sestra se osvrnula na ljubav majke i djeteta: ” Naša imena su neizbrisivo upisana u Marijino srce. Majke ljube svoju djecu neizmjerno i bezuvjetno. Ne smije postojati ništa što bi našu djecu moglo otrgnuti od majčine ljubavi.” Marija je ta, nastavila je predavačica, koja je svog jedinog Sina žrtvovala za sve nas. Podnijela velike boli za sve nas. S. Mariana je završila riječima :” Marija je moje ime krvlju i vatrom upisala u svoje srce. Kao svoj odgovor i ja ću u svoje srce upisati njeno ime krvlju i vatrom.”

Nakon svakog predavanja bila je prilika za osobnu molitvu i predanje Bogu, a zatim je uslijedilo euharistijsko klanjanje i misno slavlje koje je vodio vlč. Danijel Tigandžin, župnik iz Veliškovaca. Susret je završio kratkim domjenkom i druženjem gdje su razmijenjeni dojmovi koji su bili vrlo pozitivni. Predanjem problema i križeva Majci i Ocu sudionice su doživjele komadić raja na zemlji. Mirta Reljac