Objavljena knjiga „Dileme kliničke bioetike u perspektivi medicinskog personalizma i kršćanske deontologije“

ZAGREB (IKA) – Knjiga „Dileme kliničke bioetike u perspektivi medicinskog personalizma i kršćanske deontologije“ autorice dr. sc. Suzane Vuletić s Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljena je u izdanju Glasa Koncila.

Na više od 800 stranica knjiga sintetizira goruća pitanja medicinske bioetike polazeći od konkretnih kliničkih dilema i po tomu je jedinstvena na hrvatskom govornom području.

Donosi pristup suvremenim bioetičkim dilemama u medicini iz pera autorice koja nije samo moralna teologinja, nego i klinička bioetičarka, sabirući interdisciplinarna sagledavanja različitih filozofskih, antropoloških i bioetičkih paradigma te usmjeravajući odluke kliničkih medicinskih dilema na vrijednosno ispravne humanističke postavke u pokušaju zaštite dostojanstva i vrijednosti ljudskoga života, izloženoga suvremenim kompleksnim biomedicinskim istraživanjima.

Knjiga je podijeljena u dvije velike cjeline. U prvom dijelu pod naslovom „Opća bioetika“ autorica daje jasan i opsežan uvod u područje bioetike. Pritom je najviše prostora posvetila etici u bioetici dajući pregled svih važnijih etičkih teorijskih usmjerenja za područje bioetike.

Drugi dio pod naslovom „Medicinska bioetika“ obrađuje konkretne medicinske etičke dileme iz svakodnevne kliničke prakse gdje se na različite medicinske postupke gleda iz perspektive katoličke moralne teologije, ali i bioetike općenito. Teme su vezane uz ljudsku spolnost, istraživanja na ljudima vezana uz razvoj lijekova, genetiku, eugeniku, kloniranje, uporabu matičnih stanica, medicinski potpomognutu oplodnju, transplantaciju, eutanaziju i distanaziju, palijativnu medicinu te zaključuje prizivom savjesti u kliničkoj praksi. U tom dijelu autorica se dotiče i tema vezanih uz transhumanizam i cyborg-medicinu.

U knjizi se prikazuje presjek relevantne bioetičke literature s talijanskoga i engleskoga govornoga područja, a u radu su na hrvatski jezik prvi put prevedene i prikupljene tematski vezane preporuke Ministarske konferencije Vijeća Europe, dokumenti Svjetske zdravstvene organizacije, UNESCO-a i UN-a te upute, zaključci i smjernice Papinske akademije „Pro Vita“ uz prikaz posljednje verzije sveopće Enciklopedije bioetike, globalne bioetike, priručnika i manuala bioetičkih promišljanja s renomiranih učilišta Oxforda i Cambridgea te referentnih članaka vezanih uz medicinsku bioetiku.

Knjiga je po svojoj naravi interdisciplinarnoga karaktera te može poslužiti svim bioetičkim akterima u donošenju kliničkih odluka iz medicinsko-kliničke, filozofsko-antropološke, bio-pravne i teološke perspektive. Zainteresirani za to područje u njoj će pronaći ispravne upute kod kliničkih dilema iz profesionalnoga te bioetički primjerenoga postupanja na temelju općih humanističkih, stručno znanstvenih te vrijednosno odgovornih odluka, poručuju iz Glasa Koncila. Informativna katolička agencija