Novi Erasmus+ ugovori na KBF-u Đakovu

ĐAKOVO (TU) – Dana 25. travnja 2016. godine zaključen je sporazum o suradnji između Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Katoličkoga teološkog fakulteta Sveučilišta u Augsburgu. Krajem 2015. godine potpisan je istovrsni ugovor s još jednim fakultetom s njemačkog područja, a radi se o Katoličkom teološkom fakultetu Westfälische Wilhelms sveučilišta u Münsteru. Erasmus+ međuinstitucijskim sporazumima dogovorena je međunarodna suradnja u području razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja za sljedeće višegodišnje razdoblje. A. Pranjković