Novi broj Diacovensije

ĐAKOVO (TU) – Objavljen je drugi broj za 2023. godinu znanstvenoga časopisa Diacovensia – Teološki prilozi, godinu u kojoj časopis bilježi 30 godina izlaženja. U drugi broj ove godine uvodi Davor Vuković uvodnikom naslovljenim «Riječ Božja, Sveto pismo i Lectio divina».

Prvi članak ovoga broja drugi je dio članka naslovljenog «’Petar je progovorio po Leonu’ (II). Recepcija Dogmatske poslanice Flavijanu Leona Velikoga na zasjedanjima Kalcedonskoga koncila (IV. – V. sjednica, 17. i 22. listopada 451.)» koji su napisali Mirko Mišković i Andrea Filić, a valja napomenuti da se na kraju ovoga dijela članka donosi i jedan vrijedan prilog – prvi prijevod na hrvatski jezik Dogmatske poslanice Flavijanu. Sljedeći je članak naslovljen «The Meaning of Life in Frank Capra’s It’s a Wonderful Life (1946)» («Smisao života u Divnom životu (1946.) Franka Capre») autorica Sanje Matković i Biljane Oklopčić. Potom slijedi članak Josipa Jagodara pod naslovom «A Contribution to the Biography of Ivan Šalić» («Prilog biografiji Ivana Šalića»). Slijedi članak «Ratzinger e alcune linee di comprensione della cultura» («Ratzinger i neki pravci razumijevanja kulture») koji je napisao Drago Marković. Potom možemo čitati članak naslovljen «Erik Petersons dogmatischer Ansatz zur Ekklesiologie» («Dogmatski pristup ekleziologiji Erika Petersona») koji su napisali Ivica Raguž i Josip Dolić. Broj zaključuje članak «Panoramica storica della diocesi bosniaca e istituzione dell’arcidiocesi di Đakovo-Osijek» («Povijesni pregled Bosanske biskupije i utemeljenje Đakovačko-osječke nadbiskupije») autora Grge Grbešića.

Rubrika «Prikazi» donosi prikaz knjige: Ivica Čatić, «Evanđelje po Marku – prvi dio (1,1-3,6). Uvodna pitanja i komentari», a autor prikaza je Ivan Benaković. Željko Filajdić