Drugi biblijski duhovni susret u Đakovu

ĐAKOVO (TU) –  Drugi po redu biblijski duhovni susret ove korizme održan je u četvrtak 16. ožujka 2023. u đakovačkoj Župi Svih Svetih. Na susretu je uz preč. Ivana Lenića, župnika bilo još nekoliko svećenika te mnoštvo župljana. Tumačenje i biblijski nagovor vodio je vlč. dr. Ivan Benaković, profesor biblijskih znanosti i nadbiskupijski povjerenik za biblijski pastoral. Govorio je okupljenim župljanima o Pavlovoj poslanici Rimljanima 7, 7-25.

Tema susreta bila je Milost ili grijeh – otkriti snagu Isusa Krista. Naglasio je da su milost i grijeh temeljne teme kršćanstva, a Pavlova poslanica Rimljanima najjači Pavlov spis koji nam pomaže otkriti tko je Isus Krist i njegovu snagu. Božje zapovijedi, uredbe i zakoni pomažu čovjeku da bude sretan i ostvari nutarnju čežnju za Bogom. U svakoga čovjeka upisan je Božji zakon te znamo što je požuda, strast, dobro i zlo. Grijeh je svjesno, slobodno i voljno pristajanje kontra onoga što je upisano u ljudsku narav. Zakon ima svoj u svetost i vodi u život. Bog na mističan način djeluje u ljudskom životu i od čovjeka traži žrtvu i odricanje. Zakon čovjeku pomaže da se ne izgubi nego mu poput okvira pomaže živjeti u milosti. Pavlov navedeni tekst govori o ljudskosti i začaranom krugu mistike zla iz kojega je moguće izaći samo uz pomoć Krista koji je svojom žrtvom na križu otkupio svakog čovjeka. No prije toga potrebno je to umom shvatiti, a onda srcem prihvatiti. Priznati svoju bijedu i pustit Boga u svoje srce, onda će Duh Božji izazvati promjenu, obraćenje pojedinca. Iz molitve je potrebno crpiti snagu za duhovni život. Korizma je vrijeme stvoriti u sebi raspoloženje kajanja za grijehe. Sveti nemir je svakodnevno ispitivanje vlastite savjesti i pomaže rastu u duhovnosti.

Na kraju susreta ponovno je vlč. Benaković uputio niz pitanja prisutnima za daljnje promišljanje nad tekstom poslanice Rimljanima. J. Hrehorović