Završen ciklus molitveno-katehetski susreta „Vjetar Božji“

OSIJEK (TU) – „Duh se sjeća“ naslov je posljednjega od četrnaest molitveno-katehetskih susreta iz ciklusa „Vjetar Božji“ koji je 29. svibnja održan u pastoralnim prostorima Vikarijata Osijek, u organizaciji Instituta za novu evangelizaciju „Sv. Ivan Pavao II.“, a pod vodstvom p. Sebastijana Šujevića, DI. Prisutni sudionici, njih stotinjak, nakon molitve pod vodstvom p. Šujevića imali su zadatak posvjedočiti susjedu do sebe životno iskustvo tijekom kojega su prepoznali poticaj i nadahnuće Duha Božjega.

Nakon slavljenja, prikazan je prigodan video materijal ciklusa „Wild Goose“ na temu susreta tijekom kojega je američki fratar Dave Pivonka naglasio – „Bog svoga Duha ne daje na mjeru“ te je ohrabrio prisutne da svakoga dana mole za izljev Duha Svetoga.

Zatim je u prigodnoj katehezi p. Šujević rekao: „Jedna od zadaća nas, Kristovih učenika jest da imamo vrijeme za molitvu. Moramo Duha Svetoga moliti svaki dan da učini naša srca otvorenima za riječ Božju, dobrotu, Božju ljepotu. To je ostvarenje Isusove prispodobe – ja sam trs, vi loze. Taj spoj događa se u sakramentima i osobnoj molitvi. Naš doživljaj sakramenata ne može biti zreo, ako nema svakodnevne osobne molitve. I jedno i drugo je potrebno. Osobna molitva ne može doživjeti dubinu bez sakramenata, a sakramenti ne mogu doživjeti zrelost bez osobne molite. Kada osobna molitva provrije tada misa postane „živa“, molitva festival prijateljstva, zadovoljstva, utjehe, ozdravljenja, svega što je potrebno našem srcu jer Duh Sveti neprestano radi, budi, osvježava. Svatko od nas ima svoju duhovnu borbu za vrijeme molitve. No, prva stvar koju je potrebno svladati jest – otkriti što nam krade molitvu jer često je sve drugo bitno – kuhanje ručka, završavanje posla, praćenje serija, dnevnika…. Treba razlučiti što nam krade molitvu i rezati te navezanosti, kao što se obrezuje loza.“

Potaknuo je prisutne na promišljanje nad radnim listom kojega su dobili i ohrabrio da se i nakon susreta vraćaju molitvenim materijalima i prebiru sve što su tijekom kateheza doživjeli, otkrili i naučili o životu s Duhom Svetim. M. Kuveždanin