U Betaniji održana duhovna obnova za mlade

ĐAKOVO (TU) – Duhovna obnova za mlade održana je 28. i 29. listopada 2023. u kući ss. sv. Križa Betanija u Đakovu. Tema duhovne obnove bila je Od ljudskosti prema svetosti, a vodile su je s. Antonia Barišić-Jaman, s. Rafaela Jozić i s. Gabrijela Tea Damjanović. Sestre su tijekom obnove mladima svjedočile o svojem životnom putu u vjeri i pozivu, te su predstavile svoje uzore u svetosti. Svetost je Božji poziv upućen svakomu čovjeku, a to je život u punini svakoga čovjeka koju je Bog predvidio za svakoga od nas. Mladi su imali priliku u tišini promišljati o vlastitom putu, izmijeniti iskustva s drugima i osluškivati Božji glas u molitvi i Božjoj riječi. Tijekom obnove hodočastili su i Gospi u Dragotin gdje je vlč. Blaž Jokić bio na raspolaganju za ispovijed, predvodio je misu i klanjanje koje je imao s ostalim vjernicima. Sudionici duhovne obnove došli su iz Vrbanje, Vinkovaca, Otoka, Nijemaca, Vođinaca, Jarmine, Šiškovaca, Rokovaca, Babine Grede, Podcrkavlja, Požege i Osijeka. s. Gabrijela Tea Damjanović