Trinaesti molitveni susret unutar ciklusa “Lectio divina”

ĐAKOVO (TU) – U četvrtak, 29. travnja 2021. održan je u pastoralnim prostorima Nadbiskupskog vikarijata u Osijeku trinaesti biblijsko-molitveni susret unutar ciklusa Lectio divina, pod vodstvom vlč. dr. Davora Vukovića, profesora fundamentalne teologije u Đakovu i sveučilišnog kapelana u Osijeku. Susret je započeo zajedničkom molitvom Psalma 23: Gospodin – Pastir dobri. Zahvaljujući tehničkoj podršci koju je osigurala Anamarija Buzgo, susret je pratila i nekolicina sudionika on-line, preko video veze na YouTube kanalu Duhosa. Snimka Lectio divina ostaje dostupna na YouTube kanalu Duhosa za sve zainteresirane.

Za temu susreta odabran je odlomak iz Ivanovog evanđelja (Iv 10). Razlog odabira ovog teksta je nedavna proslava Nedjelje Dobrog pastira, a evanđeoski odlomak donosi upravo Isusov govor o sebi kao vratima i kao Dobrom pastiru. Vlč. Vuković je uvodno istaknuo kako se slika vrata, a osobito slika pastira koji vodi i štiti stado, često koristi u biblijskim tekstovima. Tako se slika pastira još u Starom zavjetu primjenjuje na Boga, na mesijanskog kralja i na izraelske vođe. Uz sliku pastira, i vrata su snažan biblijski simbol Boga, kao i odnosa prema Bogu. Tema vrata kroz koja se ulazi u nebeske zbiljnosti i otajstva česta je u židovskoj predaji.

Prvi korak Lectio divina je čitanje (lectio) odabranog biblijskog teksta. Nakon čitanja uslijedilo je razmatranje (meditatio) u kojem su protumačene neke teme pročitanog ulomka. Dr. Vuković je istaknuo kako smo danas u dvostrukoj opasnosti da sliku pastira i ovaca, ili uopće ne razumijemo jer ovce i pastiri više nisu dio naših svakodnevnih života, ili da tu sliku tumačimo isključivo u pejorativnom, odnosno negativnom i pogrdnom značenju. Izvorno pak, ova slika ima snažnu i duboku, spasenjsku poruku. Često se slika pastira nalazi i u Starom zavjetu (usp. Ps 23, Ez 34, Jr 31), ali i u sinoptičkim evanđeljima, a nalazimo je na poseban način i kod evanđelista Ivana. Isus kao Sin Čovječji, sudjelujući u životu ljudi da ih povede u vječni život, potpuno ostvaruje ulogu pastira. Isus brine za svoje stado (Crkvu), on poznaje svoje ovce (vjernike), hrani ih svojom riječju i svojim tijelom (euharistijskim kruhom), čuva ih, brani i tješi snagom Duha Svetoga te ih vodi prema punini života u Kraljevstvu Božjem.  Uz sliku pastira, i vrata imaju snažnu teološku i spasenjsku poruku. U Isusu Kristu sam Bog postaje vrata kroz koja se ulazi u spasenje i u zajedništvo s Bogom. U Ivanovu evanđelju Isus se predstavlja kao vrata kroz koja se dolazi i ulazi u područje spasenja. U Isusu Kristu su, dakle, otvorena vrata prema Bogu i spasenju. U slici vrata očituje se otajstvo Boga, bogatoga milosrđem i sućutnošću prema čovjeku, te Crkva prepoznaje Krista kao jedina vrata kroz koja se ulazi u spasenje i u zajedništvo s Ocem, uputio je dr. Vuković.

Zanimljiv je u tekstu kontrast između Isusa, Dobrog pastira i lažnih pastira: kradljivaca, razbojnika i najamnika. Trajna je opasnost za pastire zaborav na temeljni poziv, tj. na brigu, ljubav i služenje, pa i polaganje života za stado, za povjerene vjernike, te upadanje u zamku brige oko vlastite koristi, interesa i dobiti. Još Stari zavjet jasno prekorava pastire koji brinu samo za sebe, a stado zanemaruju (usp. Ez 34). Jednako tako opasnost je za ovce, tj. vjernike da se odmetnu od pastira, da ne slušaju pastirov glas i riječ, da žive po svome, a ne po Božjem, da slijede svoje prohtjeve i užitke, a ne Božju riječ i pastirov glas. I pastirima i stadu je u tome uzor sam Isus, Dobri pastir koji ljubi svoju Crkvu, svoje svećenike i vjernike, i koji polaže svoj život za nas te nas poziva da i mi činimo isto: da jedni druge ljubimo i jedni za druge polažemo svoje vrijeme, darove, duhovna i materijalna dobra, pa i sam život.

U razmatranje o ovim, ali i o drugim temama na temelju pročitanog odlomka, uključili su se i ostali sudionici susreta. Nakon razmatranja (meditatio), uslijedila je molitva (oratio) nadahnuta pročitanim tekstom. Vlč. Vuković je sudionike pozvao da su u svoje molitvene nakane uvrste i molitvu za nova duhovna, svećenička i redovnička zvanja, za koja osobito molimo o Nedjelji Dobroga pastira, da Gospodin u svom narodu učvrsti u ljubavi i služenju postojeće, a podigne nove duhovne pastire. Nakon molitve, sudionici su ostali u tišini i kontemplaciji (contemplatio) te promišljanju o konkretnom djelovanju (actio). Sljedeći Lectio divina predviđen je za četvrtak, 13. svibnja 2021. u 20 sati u prostorima Nadbiskupskog vikarijata u Osijeku. M. Kuveždanin/A. Buzgo