Seminar nove evangelizacije u Slavonskom Brodu

SLAVONSKI BROD (TU) – U pripravi za posvetu svoje nove crkve, planiranu za 10. rujna ove godine, u Župi Bezgrješnog Srca Marijina na Budainci u Slavonskom Brodu od 8. do 10. travnja održana je duhovna obnova – seminar nove evangelizacije za župne suradnike i ostale vjernike. Program su vodili članovi Zajednice Molitva i Riječ, Ivo Lukšić iz Zagreba i Silva Vrdoljak, voditeljica Centra za hagioterapiju koji djeluju na području Župe te Jela Bezjak, članica Zajednice Molitva i Riječ iz Osijeka.

Duhovni program tijekom tri dana, uz misna slavlja, bio je ispunjen prigodnim predavanjima voditelja. Vjernicima su pojasnili bitne egzistencijalne stvarnosti čovjeka, odakle zlo u svijetu od kojeg nas jedino Isus može osloboditi te kako doći do obraćenja i života u Isusu Kristu. Zadnjega dana pojasnili su kako sve vjernici laici mogu Kristu služiti u Crkvi. Predavanju su bila ispunjena prigodnim molitvama, a snažna su bila i svjedočenja nekoliko vjernika koji su prošli hagioterapiju u Centar za hagioterapiju, koji već sedamnaest godina djeluje pri toj slavonskobrodskoj župi.

„Svatko je od nas potreban duhovne obnove. Cilj je nove evangelizacije da svaki čovjek doživi da je voljen, ljubljen, prihvaćen. Želja nam je kroz ove seminare na duhovnoj razini obnoviti sve gradove naše domovine, kako bi svaki čovjek pronašao smisao svoga života. Obnova počinje od čovjeka, on je najvažniji, jer ako je on spreman živjeti pravedno i moralno dobro onda su i društvo i obitelji zdravi. Važno je da živimo s radošću, da budemo jedni za druge i s drugima te domovinu izgrađujemo na svim područjima“, bile su neke od poruka voditelja seminara, koji je okupio brojne župljane i vjernike iz drugih župa grada. Svoju radost iskazao je na kraju domaći župnik Andrija Đaković najavivši daljnja duhovna događanja u svojoj župi sa željom da se svi do posvete svoje župne crkve, koju su zajedno gradili više godine, prvotno obnove duhovno. Zahvalio je članovima Zajednice Molitva i Riječ i Centru za hagiterapiju, koji su uz Župu bili organizatori seminara. B. Lukačević