Restauracija crkve sv. Ivana Krstitelja

RAČINOVCI (TU) – Sakralni objekti u cvelferskim selima Vukovarsko-srijemske županije ponos su mještana, a župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Račinovcima neizostavno je među njima. O tijeku restauracije ove crkve razgovarali smo sa župnikom Željkom Šimićem.

„Zahvalan sam što mogu nešto reći o jednom od velikih projekata Župe Račinovci – obnovi župne crkve – druge po starini u Drenovačkom dekanatu. Vjerujem kako mnogi znaju da je mjesto Račinovci na krajnjem jugoistoku Vukovarsko-srijemske županije i krajnjem jugoistoku Slavonije. Račinovci su jedno od mjesta stradalih u poplavi 2014. godine. Prošle 2019. obilježeno je 250 godina postojanja ove crkve, sagrađene 1814. godine, a od 2015. započeo je projekt detaljne obnove. Ovo zdanje lijep je primjerak kasno barokne arhitekture, kao i većina crkava u Cvelferiji“, uputio je župnik.

Rekao je kako se tijekom proteklih pet godina, od poplave, u crkvu dosta ulagalo te pojasnio: „Obnovljeno je sve po pitanju građevinskog dijela, a sada smo trenutno na restauratorskim radovima. Obnovu crkve financijski podupire Ministarstvo kulture, Ministarstvo regionalnog razvoja europskih fondova RH, Općina Drenovci, Vukovarsko-srijemska županija, Đakovačko osječka nadbiskupija te župljani. U tijeku je restauracija oslika, a zanimljivo je istaknuti kako se u svetištu crkve nalazi oslik koji prikazuje iluzionistički oltar, specifičan za 19. stoljeće, što je rijetkost u ovim krajevima Slavonije.“

Ivana Pavleka, restauratorica iz Zagreba kaže: „Obavljamo radove na području apside. Sloj naličja smo otklonili i došli do izvornog slikovnog sloja koji je poprilično očišćen. Planiramo ga restaurirati, retuširati i obnoviti cjelovitu priču kako bi bila čitljiva i jasna. Mještani su nas prigrlili i donirali za crkvu vapno i pijesak te pomažu u svemu što nam je potrebno.“ Restauratorica Kristina Butković pojasnila je: „Ovaj posao je zahtjevan i traži koncentraciju, znanje, vještinu… Ovdje smo dva mjeseca. Otkrili smo ikonološki prikazan iluzionistički oltar sa svetim Petrom i Pavlom.“   

Župnik Šimić uvjeren je da će jednoga dana ova župna crkva bit potpuno obnovljena, iako na restauraciju još čekaju tirolski oltari, potrebno je i obnoviti klecala po faksimilu starih. Tijek obnove ovisi o dotoku financijskih sredstava. Stjepan Bogutovac