Pravnici mariborskog Metropolitanskog crkvenog sudišta u posjetu MSPS-u u Đakovu

ĐAKOVO (TU) – Mons. dr. sc. Stanislav Slatinek, sudski vikar Metropolitanskog crkvenog sudišta u Mariboru i prodekan za znanost Teološkog fakulteta u Ljubljani, u pratnji vice-sudskog vikara istoga suda, doc. dr. sc. don Sebastijana Valentana, posjetili su u utorak, 21. rujna 2021. Međubiskupijski sud I. stupnja u Đakovu, gdje su se susreli sa sudskim vikarom doc. dr. sc. Zdenkom Ilićem, profesorom crkvenog prava na KBF-u u Đakovu. Susretu je nazočila i bilježnica MSPS-a u Đakovu Marina Stipanović.

Tijekom susreta razgovarali su o povijesti i radu sudišta u Đakovu i Mariboru, kao i o poteškoćama s kojima se susreću u radu sa strankama. Također je bilo riječi o mogućoj budućoj suradnji, bilo putem zajedničkih simpozija ili susreta djelatnika oba suda. A. Banović