Poslijediplomski specijalistički studij pastoralne teologije na KBF-u u Đakovu

ĐAKOVO TU) – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij pastoralne teologije sa smjerovima Pastoral obitelji i Pastoral župne zajednice u akademskoj 2014./2015. godini.

Na natječaj se mogu prijaviti pristupnici koji su završili sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij filozofsko-teološkog ili katehetskog usmjerenja ili sveučilišni dodiplomski filozofsko-teološki studij s prosječnom ocjenom većom od 3,0. Iznimno se može odobriti upis pristupnicima koji su završili studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,0 uz preporuku dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju; pod jednakim uvjetima pristupnici iz Republike Hrvatske i iz inozemstva koji su završili navedeni studij, a u slučaju završenog srodnog sveučilišnog studija, može se odobriti upis uz polaganje razlikovnih ispita koje utvrđuje Povjerenstvo za poslijediplomske studije.

Pristupnici podnose prijavu na pisanom obrascu koji mogu preuzeti na web stranici Fakulteta www.djkbf.unios.hr pod kategorijom Dokumenti i obrasci.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti ovjerenu presliku diplome o završenom dodiplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju, prijepis ocjena, presliku rodnog lista, domovnice ili dokaz o državljanstvu, preporuke (ako je prosjek niži od 3,00), dvije fotografije (4×6), životopis, odluku institucije u kojoj je osoba zaposlena o plaćanju troškova (ako pravna osoba plaća troškove studija). Studij traje dva semestra (jedna godina).

Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Pastoralne teologije sa smjerovima: Pastoral obitelji i Pastoral župne zajednice stječe se akademski naziv sukladno završenom smjeru: sveučilišni specijalist pastorala obitelji odnosno sveučilišni specijalist župne zajednice. Troškovi studija iznose 5.000,00 kuna.

Prijave se podnose do 15. prosinca 2014. godine na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Petra Preradovića 17, 31400 Đakovo. Svi podnositelji prijava bit će obaviješteni o rezultatima natječaja po zaključenju natječaja. Studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija je objavljen na web stranici Fakulteta www.djkbf.unios.hr.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti putem telefona na broj: 031/802-402, 802-405 ili e-mail: tajnistvo@djkbf.hr, referada@djkbf.hr.