Odluka o radu Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Đakovu

ĐAKOVO (TU) – Suočeni s novim životnim okolnostima glede širenja bolesti COVID-19, na mrežnoj stranici www.djos.hr Međubiskupijski sud prvoga stupnja u Đakovu (MSPS) obavijestio je zainteresirane stranke da nije uredovao od 19. ožujka 2020. Zahvaljujući strankama u postupku i drugim zainteresiranim vjernicima na razumijevanju, podršci i strpljenju zbog nastale situacije te brizi za vlastito zdravlje i zdravlje bližnjih, u skladu s novim zaključcima, uputama i odlukama civilnih i crkvenih vlasti o vrjednovanju ljudskog života i zaštiti zdravlja ugroženih bolešću COVID-19, donesena je Odluka o radu MSPS-a u Đakovu temeljena na postupnom ublažavanju restrikcija vezanih uz bolest COVID-19. Odluku prenosimo u cijelosti:  

I.

Uspostavom javnog prijevoza i time omogućenom dostupnošću MSPS-a u Đakovu, od 18. svibnja 2020. godine MSPS-a u Đakovu nastavlja s prekinutim radom ali u novim uvjetima rada.

II. 

(1) Rokovi strankama u postupku, koji su prestali teći 19. ožujka 2020. godine, počinju teći od ponoći 18. svibnja 2020. godine.

(2) Stranke u postupku u narednim danima zaprimat će pozive, odluke i presude koje su službenici pravde od 19. ožujka 2020. godine izradili od kuće.

III.

Iako se epidemiološki razvoj situacije ne može u potpunosti predvidjeti, obdržavajući mjeru fizičkog distanciranja te ovisno o prostornim i drugim mogućnostima, rad sa strankama na MSPS-a u Đakovu uspostavlja se prema sljedećim uvjetima:

  1. Zainteresirane osobe mogu se obratiti MSPS-a u Đakovu poštom ili telefonom (ponedjeljak-petak od 07.00 do 15.00 sati na broj 031/802-246) ili elektroničkom poštom (medjubiskupijski-sud@djos.hr).
  2. Na Sud se može doći isključivo temeljem poziva MSPS-a u Đakovu. Ulazak u prostorije Suda bit će dopušten samo osobi na koju je naslovljen poziv.
  3. Strankama u postupku i svjedocima koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnima na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 ili su u samoizolaciji ili karanteni ili su oboljeli od COVID-19, dolazak na Sud nije dopušten. Ako takva stranka u postupku ili svjedok zaprimi poziv Suda, neka odmah obavijesti Sud kako bi se odgodio predviđeni termin.
  4. Stranke u postupku i svjedoci koji pripadaju osjetljivim skupinama (stariji i bolesni) ili imaju kronične bolesti (npr. bolesti srčano-žilnog ili dišnog sustava, šećerne bolesti, maligne bolesti) neka nakon konzultacije s liječnikom odluče mogu li doći na Sud. U slučaju da ne mogu, neka o tome obavijeste Sud.
  5. Stranke u postupku i svjedoci koji zaprime poziv na Sud neka se pobrinu da prije dolaska na Sud pribave potvrdu liječnika obiteljske medicine ili mjerodavnog epidemiologa u lokalnom zavodu za javno zdravstvo, prema mjestu stanovanja, ne stariju od 24 sata, da im nije određena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od bolesti COVID-19. Osobama za koje se utvrdi da im je izrečena bilo koja od navedenih mjera, neće se dopustiti ulazak u Sud.
  6. Na dan predviđenog dolaska na Sud, neka stranke u postupku i svjedoci kod kuće izmjere tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2°C, neka ne dolaze na Sud. Isto tako, ako na dan predviđenog dolaska na Sud imaju simptome bolesti (npr. kašalj, otežano disanje, učestalo disanje, grlobolja, glavobolja, učestalo kihanje, probavne smetnje, gubitak okusa ili mirisa itd.), neka ne dolaze na Sud, a o svojoj spriječenosti neka obavijeste Sud.
  7. Dolazak na Sud u svrhu preslušanja i uvida u spise predviđa obveznu dezinfekciju ruku pri ulazu, korištenje kirurške maske i rukavica za sve vrijeme boravka na Sudu te rad na udaljenosti od 2 metra u svim smjerovima. Stranka koja dođe bez vlastite kirurške maske i rukavica, dobit će ih od Suda. Bez kirurške maske i rukavica, strankama neće biti dopušten ulazak i boravak u prostorijama Suda.
  8. Nakon svakog održanog preslušanja ili uvida u spise, sve korištene prostorije i oprema očistit će se i dezinficirati, a prostorija prozračiti najmanje jedan sat.

IV.

Imajući u vidu potrebu otkrivanja istine i samo istine, svi službenici pravde, vanjski suradnici Suda, stranke u postupku i svjedoci neka učine sve da bi se što više skratio boravak u prostorijama Suda.

V.

(1) Svi djelatnici Suda neka prije dolaska na radno mjesto izmjere tjelesnu temperaturu, a u slučaju povišene tjelesne temperature ili drugih simptoma ili sumnje na zarazu COVID-19, a bez simptoma, neka ne dolaze na Sud i neka o tome odmah obavijeste sudskog vikara.

(2) Djelatnici Suda neka vode brigu o ostvarenim kontaktima kako bi u slučaju oboljenja mogli pomoći epidemiolozima, neka u prostorijama Suda vjerno obdržavaju mjeru socijalnog distanciranja i sve druge mjere epidemiološke zaštite.

VI.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se do nove odluke.

(2) Ova Odluka neka se objavi na mrežnim stranicama Đakovačko-osječke nadbiskupije i na poveznici Sudski odsjek MSPS-a u Đakovu.

(3) Primjerak ove Odluke, uz poziv na Sud, dostavit će se svim strankama i svjedocima u postupku.

U Đakovu, 15. svibnja 2020. godine.

Ostanimo brižljivi i odgovorni jer čuvajući sebe štitimo i zdravlje drugoga te pomažemo da istina zasja u punom sjaju.

dr. sc. Zdenko Ilić, sudski vikar