Novi broj Diacovensije

ĐAKOVO (TU)Objavljen je prvi broj teološkoga časopisa Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Diacovensia za 2016. godinu. Đurica Pardon promišlja o biblijskoj teologiji zemlji kao potki enciklike Laudato si’. Stjepan Radić piše o pojmu pravednosti u enciklici Laudato si’ i pokušaju nacrta jedne socijalno-ekološke raspodjele dobara koji enciklika u sebi nosi.

Danijel Jug u svome članku problematizira poljoprivredu kao dionika kauzalnosti klimatskih promjena, a Valerije Vrček progovara o biotehnologijskom razvoju u enciklici Laudato si’ i u nekim razmišljanjima koja joj prethode. Ovi su radovi doprinos znanstvenoga kolokvija o enciklici Laudato si’ održanome 21. listopada 2015. na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

Osim ovih članaka u ovome broju objavljeni su i drugi članci koji se bave različitim temama. Tako u radu Ivice Raguža i Ante Sviraća možemo čitati o nekim vidovima teologije kao znanosti kod Tome Akvinskog. Dubravko Arbanas piše o poimanju ‘teonomne kulture’ Paula Tillicha. Zvonko Pažin i Tea Reponj donose pregled povijesti i teologije slavljenja kršćanske nedjelje kao dana Gospodnjega. Ivica Čatić i Ivan Andelfinger pišu o Isusovom samopredstavljajuće-teofanijskom Ja sam u Mk 6, 50; Mt 14, 27; Iv 6, 20; 18, 5-6, a Miljenko Brekalo i Anamarija Lukić u svome članku prikazuju osnivanje katoličkih župa u Osijeku za vrijeme komunističkoga režima u Jugoslaviji. Željko Filajdić