Mjesečna duhovna obnova svećenika Srijemske biskupije

PETROVARADIN (TU) – Duhovna obnova svećenika Srijemske biskupije održana je 13. listopada u Petrovaradinu, a predvodio ju je vlč. Dragan Muharem, svećenik Subotičke biskupije, predavač na Teološko-katehetskom institutu i urednik lista “Zvonik”. Tema duhovne obnove bila je „Hode i ne more se (Iz 40,31)“ – Svećenici u današnjoj kulturi.

Voditelj duhovne obnove svećenicima je predstavio istraživanje „Priester 2000“ Paula Zulehnera i Ane Hennersperger, koje je provedeno u Hrvatskoj, Švicarskoj, Austriji, Poljskoj i Njemačkoj te je obuhvatilo preko 3000 svećenika, u Hrvatskoj 333. Radi se o studiji koja pod raznim vidovima govori o svećeničkom identitetu i njegovoj ugroženosti.

Koliko se god možda apriori smatra da su različita sociološka istraživanja nepouzdana, ona daju dva dobra rezultata: svećenici bolje upoznaju sami sebe i vlastite redove, a pomaže i suočiti se sa stvarnošću (kakva god da je) i s javnošću (kako nas ona percipira). U nastavku razmišljanja voditelj je ukazao da, ako se Crkva trudi ostati važnim čimbenikom u nekom društvu, tada mora nastojati barem, u svojoj povijesnoj ljudskoj dimenziji, kao ustanova i zajednica ljudi, kako bi na svjetlima planirala i gradila, a na sjenama korigirala svoju sadašnjost, a jednako tako i svoju budućnost. Uvijek valja promišljati vlastiti svećenički identitet, naglasio je, ističući kako se sve mijenja, pa se tako i svećenici mijenjaju. Svakako, postoje bitne svećeničke oznake koje se ne mijenjaju: svećenik sutrašnjice neće trebati manje nalikovati Kristu od svećenika današnjice. Kada je živio na zemlji, Krist je u sebi ponudio konačni lik prezbitera. No, i svećenička služba mora se prilagoditi svakom vremenu i svakom životnom ozračju, poručio je vlč. Muharem. Nakon prigode za ispovijed, duhovna obnova nastavljena je klanjanjem u crkvi sv. Jurja, mučenika. Tomislav Mađarević