Korizmena duhovna obnova svećenika Srijemske biskupije

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – U ponedjeljak, 22. veljače Ured za duhovnu formaciju svećenika Srijemske biskupije, na čelu s preč. Berislavom Petrovićem, organizirao je u Srijemskoj Mitrovici mjesečnu, ujedno i korizmenu duhovnu obnovu za svećenike Srijemske biskupije i redovnike koji djeluju na području Srijemske biskupije. Obnovu je vodio fra Danijel Maljur, franjevac na službi u Subotici.

Nakon okupljanja i doručka službeni dio duhovne obnove počeo je molitvom trećeg časa. Zatim se okupljenima uime organizatora obratio preč. Berislav Petrović, pozdravljajući voditelja obnove, kao i sve okupljene svećenike sa željom da duhovna obnova bude istinski duhovni korak u korizmenom hodu koji smo započeli na Čistu srijedu.

Izlaganje fra Danijela bilo je prožeto svetopisamskim likovima dvojice apostola, Jude i sv. Petra. “Danas ćemo zajednički razmišljati o našim životima i vjerskom položaju na temelju dvojice apostolskih likova. Vidjet ćemo da se u mnogočemu možemo poistovjetiti i pronaći putokaz za sebe i svoje vjerničko ponašanje. Uzmimo prvo lik Jude, ali ne zato što je važniji od Petra. Veći razlog tome je polazišna točka od koje i mi moramo krenuti. Juda je Isusov učenik. Znamo da mu ništa ne nedostaje. Zato se i pojavljuje pitanje što je razlog njegova čina. Svi dobro znamo kako je završio, ali i dalje ostaje pitanje što je razlog izdaje. Pokušajmo razmišljati na sljedeći način. Juda, iako je fizički bio blizu Isusu, zapravo nije bio s Njime srcem i dušom. I tu nastaje problem. Tako može biti i s nama svećenicima. Veoma je važno biti u zajedništvu s Gospodinom. Molitva je tu prvi pokazatelj. Ako zakažemo na tom području, moguće je da nam se dogodi Judin scenarij. Kada čista akcija zamijeni molitvu, tu smo u velikoj opasnosti. Vjerujem da se svatko od nas ovdje može prvo preispitati. Svećenik koji radi i gradi u župi sigurno je svećenik kojem je stalo do Crkve i zajednice vjernika. Ali, ako nema molitve, ako je oslabila, nedostaje ono bitno. Sjetimo se opisa Svetog pisma koji opisuje konačni Judin otpad – otišao je u tamu. Bez Gospodina je uvijek tama“, rekao je predvoditelj obnove.

Potom je govorio o sv. Petru: „On nije bio savršen, štoviše, zatajio je Isusa. Vidimo da je obilježen slabostima. I tu se možemo pronaći i na tome tragu razmišljati o svojem životu. Ali, ovdje možemo govoriti o onome što je veoma pozitivno, a to je traženje Boga i Njegove prisutnosti. Ima jedna veoma značajna stvar vezana uz svetog Petra. Sjetimo se njegova nastupa i riječi – ako bude trebalo i umrijeti s Tobom… a kad je Isus uhvaćen i kada su ga upitali je li on Isusov učenik vidimo veliki strah, poricanje koje se ponovilo čak 3 puta. Tako je i s nama kada smo robovi obzira prema ljudima. To je stav – neću činiti i reći ovo da ne bi mislili loše o meni. Gdje, kod svetog Petra, vidimo taj pomak? To je trenutak njegove spoznaje i iskrenog kajanja za ono što je pogrešno. I gorko zaplaka, kako svjedoči Sveto pismo. Tek tada je bio slobodan za Gospodina”, neke su od misli fra Danijela.

Nakon izlaganja, svećenici su imali priliku izreći svoje razmišljanje ili dati opasku na neki od dijelova izlaganja, nakon čega je uslijedila zajednička molitva. Susret je završio za bratskim stolom. Ivica Zrno