Javno predavanje „Podrška i osnaživanje udomiteljstva“

GARČIN (TU) – U Župi Sv. Mateja, apostola i evanđelista u Garčinu 26. studenoga održano je javno predavanje na temu „Podrška i osnaživanje udomiteljstva“ na kojoj su sudjelovali zainteresirani vjernici. Predavanje je organiziralo je Bračno i obiteljsko savjetovalište Đakovačko-osječke nadbiskupije u Slavonskom Brodu, u suradnji sa slavonskobrodskim Centrom za socijalnu te župama Slavonskobrodskog dekanata, koje su aktivni sudionici projekta kao domaćini gdje se provodi promidžba udomiteljstva.  

Na početku je okupljene pozdravio župnik vlč. Tomislav Karavidović, a nakon njega je koordinator projekta Zvonimir Vidović predstavio projekt i idejni i motivacijski slogan: „Udomi i ostavi trag ljubavi“, koji je oblikovan temeljem poznate izreke Alberta Schweitzera „Jedina važna stvar, kada budemo odlazili, bit će tragovi ljubavi što ćemo ih ostaviti za sobom“.

Iz Centra za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu prisutne su pozdravili i uveli u temu udomiteljstva Sanja Turčinović, socijalna radnica i Ivan Pačić, dipl. pravnik i predstojnik podružnice Obiteljskog centra. Sanja Turčinović sudionike je upoznala s temom udomiteljstva, te kako je ono oblik deinstitucionaliziranog i alternativnog oblika skrbi koji je najkvalitetniji jer pruža udomljenim osobama iskustvo života u obitelji, te osjećaj sigurnosti, topline i zajedništva. Postoje dvije vrste udomiteljstva: za djecu do navršene 21. godine života, te za odrasle od 21. godine pa nadalje, a pri tome skrb obuhvaća sve i stanovanje, brigu o zdravlju, prehranu, odjeću i obuću, radno okupacione aktivnosti, uključivanje korisnika u život lokalne zajednice te u vjerski život, odgoj i obrazovanje korisnika, održavanje obiteljskih veza, suradnja s Czss, sudjelovanje u postupcima pred sudom, organiziranje slobodnog vremena, obilježavanje bitnijih datuma, izrada individualnog plana korisnika, kontinuirana edukacija i koordinacijski sastanci, supervizija udomitelja, podrška stručnjaka, godišnja izvješća o smještenim korisnicima i dr. Sudionici su upoznati i s  mogućnosti povremenog udomiteljstva. Na kraju je pozvala prisutne da razmisle i otvore srca i vrata svoga doma djeci ili odraslim osobama, a posebno koji  već neko vrijeme razmišljaju ili se dvoume biti udomitelji jer udomiteljstvo može postati smisao, životni poziv i zanimanje.     

Ivan Pačić je naveo kako je  više udomiteljskih obitelji na sjeveru Hrvatske, a najmanje na jugu.  Također je govorio o  osnovnim pojmovima, što je udomiteljstvo te tko sve može biti udomitelj. Protumačio je i zašto neki ne mogu postati udomitelj, npr. kod poremećenih obiteljskih odnosa, oni kojima je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, te osoba koja je društveno neprihvatljiva ponašanja i sl. Predstavio je i vrste udomiteljstva kao što su: tradicionalno, udomiteljstvo kao zanimanje (standardizirano ili specijalizirano), te srodničko udomiteljstvo, te je na kraju opisao postupak za izdavanje dozvole i procjene za obavljanje udomiteljstva.

Susret je završio motivacijskim govorom udomiteljice Mare Anđelić, koja je proglašena najudomiteljicom u 2021. godini, a udomiteljstvom se bavi dugi niz godina. Sudionicima je pokazala čestitke djece koju je udomljavala tijekom godina, a koja su joj izrazila i ljubav i zahvalnost što su mogli biti dio udomiteljske obiteljske zajednice. Djeca i mladi ostaju povezani s udomiteljima i nakon što postanu punoljetni, a o tome je bilo govora i u drugom svjedočanstvu i motivacijskom govoru u promotivnom video-spotu „Margaretina priča“, čiji je glavni akter Margareta Sedlarević, koja je udomljena kao trogodišnjakinja, a nakon punoljetnosti je ostala živjeti sa svojom udomiteljicom. Suzana Matošević