Ekumenski susret Svjetske molitvene osmine na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku

OSIJEK (TU) – U vjerskom zajedništvu pentekostnog pokreta Crkve Božje u Hrvatskoj i vjernika Evanđeoske pentekostne crkve u dvorani „Josip Juraj Strossmayer“ Visokoga evanđeoskog teološkog učilišta (VETU) u Osijeku 19. siječnja održan je drugi ekumenski molitveni susret Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Susret je vodio Matej Lazar Kovačević, nadglednik/biskup Crkve Božje u RH, dok je domaćin bilo Učilište na čelu s dekanom prof. dr. Peterom Kuzmičem. Radosno zajedništvo proteklo je u slavljenju Boga pjesmom, molitvom i duhovnim poticajima nadahnutim retkom Evanđelja Gdje je taj novorođeni kralj židovski? – On će vladati u poniznosti, srušiti zidove i graditi s ljubavlju, pripravljenim za razmatranje drugoga dana SMO. Pjevanje duhovnih skladba predvodio je i gitaru svirao David Kovačević, a na klavijaturi pratila Patricija Kovačević.

Uvodeći u susret Kovačević je pozdravio: Pétera Szenna, biskupa Reformirane kršćanske kalvinske Crkve u Hrvatskoj, mr. sc. Damira Špoljarića, pastora Evanđeoske pentekostne Crkve Radosne vijesti u Osijeku i predsjednika prezbiterija, dr. sc. Samira Vrabeca, đakona u Evangeličkoj crkvenoj općini Osijek, sudomaćina Petera Kuzmiča, mr. sc. Julijanu Mladenovsku Tešiju, profesoricu na VETU i članicu Odbora za ljudska i manjinska prava grada Osijeka, katoličku novinarku Nevenku Špoljarić i vjernike kršćanskih denominacija. Podsjetivši da se susret održava u obnovljenoj dvorani imenovanoj po biskupu Strossmayeru, istaknuo je: „Za Strossmayera zasigurno možemo reći da je bio preteča suvremenih ekumenskih gibanja na našim područjima što je potvrdio svojim praktičnim djelovanjem i nastojanjima oko jedinstva Crkve. Na višestruke načine pokazivao je interes za jedinstvo Crkve i to je bilo važno područje njegova djelovanja; pokazao je u tom smislu svoj vizionarski ekumenski duh, upornost i ustrajnost u radu oko jedinstva kršćana. Ponajviše je djelovao u duhu Drugog vatikanskog koncila.“

„Kršćani su pozvani biti znak“
Dobrodošlicu na VETU u Osijeku izrazila je teologinja Julijana Mladenovska Tešija te je uz molitveni poticaj među ostalim istaknula kako su kršćani su pozvani biti Znak, zvijezda na nebu koja povezuje i donosi jedinstvo: „U svom zajedničkom traganju za Bogom, u svojoj zajedničkoj želji da njega jedinoga slavimo, mi imamo i zajedničku misiju: biti svjetlost i sol, te sudionici i suradnici Boga na zemlji. Naši domovi, pri tome mislim na naše crkve kao dom, trebaju biti mjesto okupljanja svih koji se sklanjaju od nevolja ovoga svijeta, svih onih kojima treba zaklon jer u domu Gospodnjem je jedina sigurnost. Stoga naša vrata moraju biti otvorena stradalnicima, marginaliziranima u našem društvu, siromašnima, žrtvama nasilja, a naše crkve simbol Božjeg prihvaćanja i ljubavi! Kao Kristovi sljedbenici, mi smo svi pozvani slijediti, nasljedovati Krista koji je naša jedina, čvrsta, postojana točka na nebu, naša jedna zvjezdana konstelacija vjere.“

Duhovni nagovori predstavnika kršćanskih crkava
Péter Szenn istaknuo je važnost osobnog svjedočenja vjere u društvu i posvećenja u Crkvi u kojoj nas Bog okuplja te kazao: „Slavimo Boga i hvalimo zato što doživljavamo zajedništvo u Bogu i vjerujem da tako postajemo svetiji. Zahvalimo Bogu što nam je darovao sve i nas daruje jedne drugima i da spoznamo vjeru u drugima. Cilj je Božje ljubavi da prepoznamo Gospodina  Isusa Krista u drugom čovjeku jer Bog je ljubav i molimo da i sami budemo ljubav.“

Osvrćući se na geslo ovogodišnje SMO, Damir Špoljarić poručio je sabranima: „Geslo koje su odabrali bliskoistočni kršćani, odakle dolazi puno mudrosti, po  Kristu se, evo, učimo klanjati u svom životu našem Gospodinu. Želim da se s tom mudrošću klanjamo cijele ove godine Gospodinu koji više nije ono maleno, nemoćno dijete u štalici nego „Alfa i Omega“, naš spasitelj, naš Gospodin, vječni Logos, onaj koji je blizu za nas. Činimo to, jer Gospodin kaže da Bog ljubi klanjatelje koji se istinski klanjaju, klanjaju u Istini, smjelo kročimo kroz godinu. Zanimljiva je misao Blaise Pascala da postoje dvije vrste ljudi – oni koji Boga susretom slave i oni koji ga još iskreno traže  svim srcem. Molimo za one koji ga iskreno traže, a mi koji smo ga našli, poklonimo se Njemu.“

Samir Vrabec pozdravljajući sabrane darovao je knjižnici VETU-a novoobjavljenu knjigu, u nakladi zagrebačkog Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik, Prinos povijesti Evangeličke Crkve u Slavoniji: Utjecaj protestantskih misijskih organizacija na razvoj Evangeličke Crkve u Slavoniji 1868. – 1918., čiji je autor finski svećenik Matti Korpiaho, bivši pastor Evangeličke Crkve u Osijeku. „Dovoljno je da se u SMO okupimo u pjesmi i molitvi i već se obogaćujemo, no podijelit ću s vama misao uz moto današnjeg dana (Mt 2, 2) u kojemu se spominju mudraci, suprotstavljeni židovskom svećenstvu koji su imali zakon, a nisu vidjeli novo Svjetlo… Možemo se i mi propitivati o tome jesmo li u današnjem kršćanstvu spremni za kretanje po ‘cijelom svijetu’ ili smo postali ‘hramsko svećenstvo’“, rekao je Vrabec.

O duhovnom ekumenizmu i ekumenskom biskupu Strossmayeru
Peter Kuzmič govorio je o duhovnom ekumenizmu, knjigama i štivu koje valja pročitati, spominjući tiskovine: Abeceda osječkog ekumenizma (J. M. Tešija), prosinački broj Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije posvećen temi ekumenizma, citirajući uvodničara izv. prof. dr. Borisa Vulića („Mi katolici možemo i moramo ne samo sudjelovati, nego i iznalaziti nove oblike kako osobne tako još više zajedničke molitve za jedinstvo kršćana“), zatim prvu encikliku o ekumenizmu Da svi budu jedno (1995.) i Dekret o ekumenizmu (Drugi vatikanski koncil, 1964.). Također, istaknuo je protoekumenski značaj biskupa J. J. Strossmayera u kontekstu sudjelovanja na Prvom vatikanskom saboru. „Strossmayer je rekao da se ne slaže s onima koji pozivaju na osudu protestanata, rekavši da poznaje braću protestante – iskrenu braću od kojih možemo mnogo naučiti jer stavljaju naglasak na Sveto pismo, objavu od Boga, a o tome se kod nas malo govori da je bio protoekumenist. Zanimljivo da su mu onda drugi iz klupa vikali ‘heretik, protestant, Luther’. No još gore, on je protestirao i, dok je silazio s govornice, govorili su ‘Lucifer’. I mi smo u ovoj dvorani Strossmayer u kojoj su se prvi puta poslije rata našli pravoslavni, katolici i protestanti da promiču povjerenje“, rekao je među ostalim Kuzmič.

Susret je završen zajedničkom molitvom Gospodnjom i pjesmom. Nevenka Špoljarić