Duhovna obnova za žene u Vinkovcima

VINKOVCI (TU) – Dana 1. listopada 2023. godine, kada je započieo mjesec posvećen Majci Božjoj, u kući Milosrdnih sestara svetoga Križa u Vinkovcima, održana je kratka duhovna obnova za žene. Uz molitvu krunice Milosrdnom Isusu, te meditacije i klanjanja pred Presvetim Oltarskim sakramentom žene su imale priliku zaviriti u svoju nutrinu i u vremenu šutnje osluškivati glas Božji. Kroz lik, djelo i život svetoga Franje, u čija je devetnici u tijeku, sudionice imale su priliku zaći u samotište svoga srca i poput svetoga Franje prijateljevati s Isusom. Susret je završio kratkim susretom sa sestrama, te su one pošle svojim kućama obnovljene, sretne i zadovoljne. s. Franciska Ulrika Sajdl