Dekanska konferencija u Đakovu

ĐAKOVO (TU) – U Nadbiskupskom domu u Đakovu 21. studenoga 2022. održana je konferencija dekana Đakovačko-osječke nadbiskupije. Uz prisutne dekane i nadbiskupa Đuru Hranića, koji je moderirao rad konferencije, nazočili su i pomoćni biskup Ivan Ćurić, kancelar Drago Marković te ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera Mato Gašparović.

O ulozi i dužnostima dekana prilikom primopredaje župa i dekanskim vizitacijama, kao i o nužnosti aktualiziranja Imovnika župne crkve, župne kuće i župnog pastoralnog centra te o potrebi ažuriranja „Statusa animaruma“, nazočnima je izlagao preč. Mato Gašparović.

Uzimajući u obzir nezaobilaznu obvezu župnika u upravljanju povjerenom mu župnom zajednicom, na tragu iznesenoga te proizašle rasprave, donesen je zaključak da dekani podsjete župnike o potrebi i obvezi aktualiziranja Imovnika i „Statusa animaruma“ u narednom periodu od godinu dana, što će se utvrđivati u okviru kanonskih i dekanskih vizitacija.

Na sjednici je bilo riječi i o ulozi dekana u slučajevima iznenadne spriječenosti župnika u obavljaju službe tijekom bolesti, hospitalizacije i sl.

Tiskovni ured