Psihološko-duhovni seminar za muškarce

KRAPANJ (TU) – Četvrti Psihološko-duhovni seminar „Muškarac između zemlje i neba“ na temu „Rasplamsati i živjeti svoju muževnost“ održan je u Kući „Emaus“ Katoličkog pokreta Kursiljo na otoku Krapnju od 31. svibnja do 3. lipnja 2018.

Seminar je organiziralo Bračno i obiteljsko savjetovalište Đakovačko-osječke nadbiskupije. Voditelji seminara: Ivo Jozić, psihoterapeut i teolog, Marinko Pehar, savjetnik za poduzetništvo i coach, dr. sc. Đurica Pardon, svećenik i dr. sc. Josip Bošnjaković, svećenik i psihoterapeut, i ove su godine za sudionike seminara priredili niz vježbi, radionica i predavanja u kojima su muškarci mogli iskusiti i doživjeti plamen muške snage i hrabrosti koja u njima postoji, ali je često zapretana, prekrivena pod pepelom obveza i odgovornosti što ih u okolnostima života muškarci na sebe preuzimaju. Seminar je u cijelosti bio protkan riječju Svetoga pisma, a liturgijska slavlja bila su vrhunac iskustva povezanosti s Bogom, živim ognjem koji gori u svakom muškom srcu.

Doživljavajući svoju muškost kao Božji poziv udahnut u njih da ga žive, sudionici seminara su osnaživani doživjeti u sebi plam kraljevskog dostojanstva i žar odgovorne brige za svoju obitelj, za ljude koji su im povjereni, za stvorenja koja su im dana da ih čuvaju i za svoju domovinu.

Poticaji koji su sudionicima pružani kroz molitvu tijelom, doticaje sa zemljom i morem, te duboki doživljaj sakramentalnih znakova omogućili su novo razumijevanje sebe, svoje muške odgovornosti i svojeg kršćanskog poslanja u današnjem vremenu. Muškarci su doživjeli sebe kao stanovnike Božjeg svijeta, sudionike u životu Crkve i domovine. Iskustvo seminara osnažilo je muškarce da se prema stvarnosti odnose kao domaćini – „svoji na svome“ – suvereni i odgovorni upravitelji dobara, korisni i vrijedni članovi društva i vjerničke zajednice.

Svrha održavanja ovakvih seminara jest u Crkvi i u društvu probuditi više zanimanja za mušku duhovnost i muški nutarnji svijet. Seminari „Muškarac između zemlje i neba“ koje organizira tim BIOS-a nude suvremenim muškarcima cjelovitiji pristup vlastitoj muškosti i muškim životnim temama, a time se otvaraju vrata jačoj potpori Crkve partnerskim odnosima zajedništva muškarca i žene.

Na ovim seminarima muškarci primaju nedvosmislenu potporu u ostvarenju svojeg muškog dostojanstva da dožive sebe dijelom obitelji, sredine u kojoj žive, dijelom svijeta, Crkve i domovine. Želja je organizatora ohrabriti i osnažiti muškarce da žive svoj poziv u punini, da provode svoje poslanje u obiteljima, zajednicama, na radnom mjestu, u Crkvi i  društvu, te među svojim prijateljima, da žive svakodnevnicu kao korisni pojedinci na radost cjelokupne zajednice. dr. sc. Đurica Pardon