Na KBF-u obilježen “Tjedan karijera”

ĐAKOVO (TU) – Na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku po prvi puta je od 13. do 17. svibnja održan Tjedan karijera Sveučilišta u Osijeku, a dio programa održan je 14. svibnja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, u Dvorani J. J. Strossmayera. Aktivnosti su bile namijenjene studentima 4. i 5. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija s ciljem njihova upoznavanja s mogućnostima zapošljavanja u različitim smjerovima. Program je započeo uvodnim pozdravom doc. dr. Zdenka Ilića, prodekana za financije i organizaciju poslovanja, a studentima KBF-a svoj su način djelovanja u društvu, izazove, mogućnosti i uspjehe predstavili alumniji KBF-a.

O prvoj temi Uvjeti zapošljavanja i rada govorila je dr. Teuta Rezo, predstojnica Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije. Naglasila je važnost poslanja vjeroučitelja u školama i poteškoće zapošljavanja. Istaknula je kako prije svega svaki teolog mora „sebe vidjeti u školi“, biti samokritičan, svjestan svojih talenata, jasno ih prepoznati te prema tome usmjeravati svoj rad i djelovanje.

Suzana Matošević, voditeljica Bračnog i obiteljskog savjetovališta u Slavonskom Brodu, u sklopu teme Zaposleni teolog na polju društveno-socijalnog rada, govorila je o napuštanju rada u školi te početcima djelovanja Savjetovališta u Slavonskom Brodu – neizvjesnostima, teškoćama te radostima, napredovanju Savjetovališta i osobnom usavršavanju i zalaganju. Studentima je predložila da već danas napišu pismo „najboljem prijatelju“ promatrajući svoj napredak, rad i djelovanje kao da žive u 2024. godini te opišu gdje su, što rade, kako su to ostvarili, koji je bio način i put realizacije. To je zapravo vizija i poslanje, a jasno strukturirano pismo može biti strategija ostvarenja vizije, pojasnila je S. Matošević, a potom je naglasila da na prvome mjestu treba poznavati sebe. Stoga je studentima podijelila listiće SWOT analize na koje je potrebno ispisati vlastite snage i slabosti te prilike i prijetnje iz okruženja, s naglaskom da prilike iz okruženja mogu poništiti vlastite slabosti, a snage mogu ukloniti prijetnje.

U istoj temi predstavila se Vanesa Šerić, specijalistica Pastorala kriznih situacija i predsjednica udruge PUKS – Podrška u kriznim situacijama, naglasivši kako je udruga sa svojim aktivnostima vrlo brzo prepoznata u okruženju s obzirom da je osnovana krajem 2017. godine. Studente je potaknula da uđu u društvo i potraže svoje mjesto u različitim sektorima jer djelovanje teologa je i više nego potrebno.

U drugomu dijelu izlaganja, u temi Teolog i mediji govorile su Snježana Majdandžić- Gladić, urednica internetske stranice Vjera i djela te Martina Kuveždanin, djelatnica Tiskovnog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije. Snježana Majdandžić-Gladić prikazala je zanimljivost pri pretrazi pojma karijera na internetskoj tražilici, a na fotografijama bio je  uglavnom prikazan čovjek koji se stepenicu po stepenicu uspinje do vrha, sam. To nije situacija s teologom, naglasila je jer poslanje podrazumijeva poniznost, služenje i zajedništvo s drugima, potrebitima. Potom je predstavila stranicu Vjera i djela, koja broji preko 30 000 pratitelja.

Martina Kuveždanin nakon predstavljanja svog puta i izazova koje je trebalo savladati te djelovanja Tiskovnog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije, studente je pozvala da  prihvate sve prilike za suradnju i volontiranje koje im se nude kako bi stekli različita iskustva i mogućnosti. Zatim ih je i pozvala na suradnju s Tiskovnim uredom podijelivši im „Mali priručnik za uspješnu suradnju“ koji jasno daje upute na koji način izvještavati te koja su pravila pisanja i objavljivanja vijesti. Preporučila je potom i studentima za knjižnicu ostavila malu, ali vrlo korisnu knjižicu „Osobni poziv“ Herberta Alphonsa, u kojoj je – na tragu onoga što su predavači više puta spominjali – istaknuto kako „otkrivanje najistinskijeg ja duboko preobražava“ te se osoba „najdjelotvornije otvara prema društvenoj odgovornosti i odanosti kršćanskom životu i poslanju.“

U Karitativnoj radionici predstavio se mr. Igor Jakobfi, predsjednik Udruge Prijatelji svetog Martina koji je konkretno, na primjeru svoje udruge, ukazao na razna područja i nove prilike poslanja teologa, koji su uvjeti zapošljavanja i djelovanja te načini financiranja udruga i zadruga. Istaknuo je kako za one koji su spremni djelovati po principu socijalnog nauka Crkve prostora ima, čak i u udruzi Prijatelji svetoga Martina. 

Na kraju je govorio Mišo Lukačević, koji je nakon studija teologije i rada u školi poslan na Studij caritasa u Freiburg, a sada radi kao pomoćnik ravnatelja Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije. Predstavo je rad Caritasa i sva područja djelovanja, ističući kako potreba za činjenjem dobra u društvu postoji, a svi mi izazvani smo pokušati na tu potrebu odgovoriti.

Antonija Pranjković/TU