Završni molitveni susret unutar četvrtog ciklusa “Lectio divina”

 OSIJEK (TU) – U organizaciji Instituta za novu evangelizaciju “Sveti Ivan Pavao II.”, u četvrtak, 12. lipnja 2024. održan je devetnaesti i posljednji molitveno-biblijski susret unutar novoga, četvrtoga ciklusa Lectio divina u pastoralnim prostorima Nadbiskupskog vikarijata u Osijeku. Susret je započeo zajedničkom molitvom koju je predvodio vlč. dr. Davor Vuković. Zahvaljujući tehničkoj podršci koju je osigurala Anamarija Buzgo, susret su pratili i sudionici online, preko video veze na YouTube kanalu Duhosa. Snimka Lectio divina ostaje dostupna na YouTube kanalu Duhosa za sve zainteresirane.

Za temu je odabran odlomak iz Ivanovog evanđelja: Isus kruh života (Iv 6, 27-58). Prvi korak Lectio divina je čitanje (lectio) odabranog biblijskog teksta. Nakon čitanja uslijedilo je razmatranje (meditatio) u kojem su protumačene neke teme pročitanog ulomka.

Vlč. Vuković je istaknuo kako Isusov govor o sebi kao kruhu života dolazi nakon čudesnog umnažanja kruha na obali Galilejskog mora. Kao što u susretu sa Samarijankom Isus polazi od zemaljske vode da bi Samarijanku doveo do vode koja struji u život vječni od koje više nikada neće žeđati, tako i u ovom govoru nakon umnažanja kruha, Isus slušatelje želi povesti na dublju, duhovnu razinu i odvesti ih do kruha života koji je on sam, kruha koji je s neba sišao i od kojega oni koji vjeruju i koji se njime hrane neće ogladnjeti nikada. Isus sebe objavljuje kao kruh živi, kao nebesku hranu koja po vjeri postaje hrana vječnog života za one koji vjeruju i njime se hrane, naglasio je dr. Vuković.

Dva su neodvojiva stola sa kojih Crkva uzima hranu i dijeli je vjernicima: to su stol riječi Božje i stol Tijela Kristova. Oba ta stola su intimno ujedinjena u euharistijskom otajstvu i slavlju. Da bi blagovanje sa ta dva stola bilo djelotvorno, donijelo ploda u dušama vjernika i postalo već sada u nama hranom vječnoga života, nužna je živa vjera i povjerenje u Boga Isusa Krista. Po živoj vjeri, koja se ostvaruje kao povjerenje i predanje Ocu i Sinu u Duhu Svetom, po lomljenju i blagovanju kruha života – Tijela Kristova, te po lomljenju, slušanju i vršenju riječi Božje – kršćanin postaje intimno sjedinjen sa živim Bogom, postaje onaj koji ima života u sebi i u kojem već sada struji vječno spasenje i vječni život koji Isus daruje onima koji u njega vjeruju, te se hrane njegovom riječju i tijelom, zaključio je vlč. Vuković.

U razmatranje o ovim, ali i o drugim temama na temelju pročitanog odlomka, uključili su se i ostali sudionici susreta. Nakon razmatranja (meditatio), uslijedila je molitva (oratio) nadahnuta pročitanim tekstom. Nakon molitve, sudionici su ostali u tišini i kontemplaciji (contemplatio) te promišljanju o konkretnom djelovanju (actio). Susret je završen zajedničkom molitvom koju je predvodio vlč. dr. Davor Vuković. Nakon molitvenog susreta uslijedio je prigodni agape i bratsko druženje. Peti ciklus molitveno-biblijskih susreta Lectio divina, započinje u četvrtak, 26. rujna 2024. u 19.30 sati u pastoralnim prostorima Vikarijata u Osijeku. M. Kuveždanin/foto i video: Anamarija Buzgo