Završen ciklus „listopadskih biblijskih tribina“ u osječkoj Župi Preslavnog Imena Marijina

OSIJEK (TU) – U utorak 27. listopada 2020. završen je ciklus biblijskih tribina koje su se tijekom listopada održavale u osječkoj župi Preslavnog Imena Marijina. I ovoga puta predavač je bio vlč. mr. sc. Ivan Benaković, profesor biblijskih znanosti na KBF-u u Đakovu te doktorand biblijske teologije na Papinskom Sveučilištu Gregoriana u Rimu.

Ova četvrta biblijska tribina imala je za temu „Simbolika brojeva u Knjizi Otkrivenja“. Predavač je naglasio kako je već u samome naslovu vrlo jasno kako brojevi u Knjizi Otkrivenja imaju simboličnu ulogu, te se ne smiju ni u kom slučaju promatrati kao sile u samima sebi. Iz tog razloga svaki prizvuk numerologije svjetovnog tipa kod proučavanja Knjige Otkrivenja nije prihvatljiv. Stoga, odbijamo svaku teoriju koja bi u brojevima gledala nešto mistično i magijsko, što je za katolika na koncu život praznovjerja.

Svoje je predavanje potom usmjerio prema tumačenju nekih brojeva koji su važni autoru Knjige Otkrivenja. Naime, autoru je važan broj četiri. U njemu se prepoznaje dovršenost, jer sam svijet još od starine se promatrao kroz prizmu četiri strane svijeta. Potom je predavač tumačio broj šest te broj sedam, za koje mnogi autori smatraju kako su stavljeni u konflikt unutar Knjige Otkrivenja. Razlog je taj što bi broj sedam bio broj punine, i to još za Starozavjetnog pisca. Međutim broj sedam se ne koristi isključivo u pozitivnom kontekstu jer je to broj koji je se u Otkrivenju rabi i za zvijeri, ali i za Krista. Stoga se pojednostavljeno zaključivanje o njegovoj savršenosti čini suviše manjkavom. S druge strane broj šest koji je u sebi, da se izrazimo matematičkim rječnikom, trokutast broj, bio bi mu opozicija. Zato su mnogi smatrali kako su brojevi šest i sedam dovedeni u izravni narativni konflikt u Knjizi Otkrivenja. Kada tome dodamo i famozni govor o broju 666 kao „sotonskom“ broju, cijela priča biva još intrigantnija. Međutim, mr. Benaković je naglasio kako temeljna opozicija u Otkrivenju nije između broja šest, ili 666 te broja 7, nego je to opozicija između broja 6 i broja 12. Ustvrdio je kako je broj 12 na planu naracije Knjige Otkrivenja broj koji će ipak imati presudnu ulogu. To je broj plemena Izraelovih (usp. Otk 7, 1s) koji kada biva pomnožen sa brojem 12 i dodanim brojem 1000 daje broj 144 000 koji je broj opečaćenih u Knjizi Otkrivenja. Što oni predstavljaju? Prvine novoga Božjeg naroda koji svoj korijen ima u Izraelu, ali svoj uvir u novini koju daje sam Isus Krist koji je ugaoni kamen novoga grada Jeruzalema čije su dimenzije u Otk 21-22 također prikazane kroz igru na planu broja 12.

Iz svega navedenoga na kraju je bilo jasno kako su brojevi važni za autora Knjige Otkrivenja, ali u smislu toga da prikazuju simboličan odnos s Bogom, a ne da prizivaju neke magijske sile bilo kojeg tipa. Ivan Jurić