Vlč. Ivan Benaković postigao akademski stupanj magistra biblijskih znanosti

RIM / ĐAKOVO (TU) – Nakon položenih ispita te izrade završnog magistarskog, odnosno licencijatskog rada, vlč. Ivan Benaković, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 9. svibnja 2019. godine, pri Papinskom Biblijskom institutu (Pontificio Istituto Biblico) u Rimu postigao je akademski stupanj magistra biblijskih znanosti (SSL – Sacra Scriptura Licentiam).  

Licencijat iz biblijskih znanosti završen je nakon izrade magistarskog rada pod vodstvom prof. Luce Pedrolija, a tema rada bila je „An exegetical-theological analysis of Rev 19, 11-16 with special attention to the dynamism of naming“ („Egzegetsko-teološka analiza Otk 19, 11-16 s posebnim naglaskom na dinamizam imenovanja”).

Rad je baziran na analizi naslova koji se pridaju „mesijanskoj“ figuri jahača u navedenom odlomku iz Knjige Otkrivenja. Budući da se „mesijanskoj figuri“ pridaje više imena, rad je fokusiran na egzegetsko-teološkoj analizi istih. Metodološki, rad je izrađen po normama sinkroničnog čitanja biblijskog teksta Knjige Otkrivenja, kako bi se bolje razumjelo zadani odlomak iz Otk 19, 11-16. Upravo susljedno, odnosno sinkronično čitanje biblijskog teksta Knjige Otkrivenja bit će ključ za pravilno razumijevanje iste te će polučiti pravilne hermeneutske principe za njezino tumačenje. Još preciznije, ovaj rad želi još jednom ukazati kako je važna unutar-biblijska egzegeza tekstova te intertekstualni pristup tekstovima Biblije, jer bi se moglo reći kako je Knjiga Otkrivenja bazirana na tzv. re-kreaciji postojećih biblijskih te ekstra biblijskih tekstova, ali u svjetlu Krista koji joj je temeljni hermeneutski princip.

Vlč. Ivan Benaković rođen je 27. rujna 1989. godine u Vinkovcima, od oca Silvija i majke Ljerke r. Dretvić. Osnovnu školu, a potom i srednju Opću gimnaziju završio je u Županji. Nakon toga upisuje Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Prvu godinu studija pohađa kao laik, dok u drugoj studijskoj godini pristupa Bogoslovnome sjemeništu u Đakovu. Za đakona je zaređen 6. listopada 2013. godine u Đakovu, a svoj đakonski praktikum imao je u Župi Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu. Nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić zaredio ga je u đakovačkoj katedrali za svećenika na Petrovo 2014. godine. Godinu dana vršio je službu župnog vikara Župe Preslavnoga Imena Marijina u Osijeku, nakon čega je upućen na poslijediplomski studij iz biblijskih znanosti u Rim. U vremenu trajanja licencijata u Rimu, jedan semestar boravio je u Jeruzalemu, pri Hebrejskom sveučilištu, zbog usavršavanja Biblijskog Hebrejskog jezika te upoznavanja s arheologijom i poviješću Svete zemlje. Za vrijeme studija u Rimu boravi u Papinskom Hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Tiskovni ured