„Svećenik u svjetlu društvenih i crkvenih kriza“- duhovne vježbe za svećenike

VELI LOŠINJ (TU) – U okrilju „Kuće Betanija“ koju vode sestre sv. Križa, u Velom Lošinju od 12. – 15. rujna 2023., održane su duhovne vježbe za svećenike iz više hrvatskih biskupija, a na duhovnim vježbama sudjelovalo je i nekolicina svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije.

U ozračju mira koji nudi „Kuća Betanija“ te u predivnoj prirodi otoka Lošinja duhovne vježbe na temu „Svećenik u svjetlu suvremenih društvenih i crkvenih kriza“ vodio je vlč. dr. sc. Ivan Benaković, profesor biblijskih znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu te ujedno povjerenik Đakovačko-osječke nadbiskupije za biblijski pastoral. On je pošavši od tekstova Knjige Otkrivenja progovarao o temeljnim temama za svećeničku duhovnost. Istaknimo neke od tema.

Prije svega naglasio je važnost intimnosti sa Riječju Božjom. Svećenik je onaj koji se svakodnevno hrani Riječju Božjom kako bi ona prožimala sve što čini u svojoj službi. Zato svakoga dana iznova moli časoslov te se ogleda u svjetlu Božje Riječi. Svećenik je stoga nužno mistik koji hraneći se Riječju Božjom svoj život podređuje njoj unatoč patnjama i protivštinama koje su neminovno dio njegova života. Sam Ivan koji piše Otkrivenje govori već u Otk 1 kako je onaj koji piše u zajedništvu patnje s ostalim vjernicima. Svećenik je stoga onaj koji se suobličava Kristu koji nas ljubi jer nas je krvlju, odnosno dragovoljnom patnjom otkupio od grijeha (usp. Otk 1, 4-5). Iz navedenog razloga je svećenički identitet nužno povezan sa žrtvom predanja samoga sebe u istinskoj postojanosti svoga svećeničkog hoda s Kristom u služenju Božjem narodu. On je onaj koji se trajno preporađa gledajući Krista koji nas ljubi, a svoju ljubav prikazuje kroz patnju do smrti na križu. Nadalje, svećenik je onaj koji poznaje svoj identitet kojim je obilježen snagom svetog reda te se ne boji za njega svjedočiti u svijetu koji mu je često protivan. Snagu crpi od probodenog Jaganjca te mu je on jedina utjeha u nevoljama i gorčinama naviještanja Riječi. Jer Riječ, kako je na više mjesta naglašeno u Otkrivenju, je poput mača sa dvije oštrice. Sam Krist je u Otk 19, 11-16 prikazan kao onaj kojemu mač izlazi iz usta. I svećenik je stoga pozvan biti onaj koji se oslanjajući se na Riječ Kristovu hrabro i zrelo suočava s krizama u koje je zapala suvremena kultura jer je često protivna Kristu. Osim toga svećenik je i onaj koji je kako i Otkrivenje neprestano naglašava onaj koji se uči mudrom razlučivanju stvorene stvarnosti kako bi uvijek bio na strani onoga što je u sebi dobro. Svećenik vjeruje u dobro koje je Kristovom smrću na križu pobijedilo te naviješta nadu i pobjedu dobra u svijetu koji je uvijek sklon crnilu i negativnosti. Uvijek svjestan da je smisao njegove službe pozivati ljude u trajno zajedništvo s Bogom kroz čišćenje svoje duše koja jednoga dana treba ugledati Božje lice u nebu.

Kuća Betanija sestara sv. Križa – Veli Lošinj