Prva sjednica novoizabranog Upravnog odbora HKLD-a Podružnica Osijek

OSIJEK (TU) – U Nadbiskupskom Vikarijatu u Osijeku 21. svibnja 2020. održana je prva sjednica Upravnog odbora Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD) Podružnica Osijek, a nastavno izboru novoizabranog Upravnog odbora od 4. ožujka 2020.

Ključna stavka dnevnog reda bila je primopredaja službe novoizabranom Upravnom odboru i novom duhovniku. Dosadašnja predsjednica Anamarija Čondor, dr. med. službu je predala novoizabranoj predsjednici prim. dr. sc. Meliti Vukšić Polić, dr. med. Nadalje, dekretom nadbiskupa đakovačko-osječkog mons. dr. sc. Đure Hranića za novoga je duhovnika određen doc. dr. sc. Davor Vuković te je učinjena primopredaja između navedenoga i dosadašnjeg duhovnika prof. dr. sc. Stjepana Radića.

Uz navedene, sjednici su prisustvovali i ostali članovi novoizabranog Odbora: Krešimir Šantić, dr. med. – potpredsjednik, Ivan Školka, dr. med – tajnik te Dario Grgurić, dr. med – rizničar Podružnice. A. Čondor  prezentirala je rad Podružnice u proteklih pet godina te je dogovorena daljnja suradnja. Nakon službenog dijela, prisutni su se zadržali u ugodnom druženju. M. Vukšić Polić