Pripravni susret sa svećenicima ususret kanonskim pohodima u 2023. godini

ĐAKOVO (TU) – Od konca siječnja do sredine ožujka 2023. godine đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić i pomoći biskup Ivan Ćurić u okviru kanonskoga pohoda pohoditi će župne zajednice Donjomiholjačkog, Đakovačkog te Valpovačkog dekanata. Tim povodom u dvorani za susrete Nadbiskupskog doma u Đakovu u srijedu, 23. studenoga održan je sastanak biskupa-vizitatora, konvizitatora-pratitelja te ravnatelja Ustanove za uzdržavanje klera sa župnicima župa navedenih dekanata.

Susret je održan u svrhu same pripreme koja ima i duhovnu i administrativnu narav te zbog utvrđivanja datuma kanonskoga pohoda pojedinoj župi. Odlučeno je da u pripravi kanonskoga pohoda naglasak bude stavljen na susret biskupa s članovima triju odbora Župnih pastoralnih vijeća, sa skupinama župnih suradnika i nositeljima pojedinih službi unutar župne zajednice, kao i sa skupinama bračnih parova, drugim katehetskim skupinama odraslih vjernika koje se redovito okupljaju u župi te s članovima Župnog ekonomskog vijeća.

Prije dolaska vizitatora u kanonski pohod, ravnatelj UZUK-a Mato Gašparović obaviti će vizitaciju financijskog poslovanja župe.  Tiskovni ured