Naša izdanja

 Josip Juraj Strossmayer – Sve za vjeru i za Domovinu   

Sabrana djela mons. Marina Srakića
Opjevajmo slavne muževe – Predgovor

Opjevajmo slavne muževe – Sadržaj

Moja je savjest čista – Predgovor

Moja je savjest čista – Sadržaj

U Krista zagledani – Predgovor

U Krista zagledani – Sadržaj

Život biraj! – Predgovor

Život biraj! – Sadržaj

Blago mirotvorcima! – Predgovor

Blago mirotvorcima! – Sadržaj

Divan je Bog u svetima svojim – Predgovor

Divan je Bog u svetima svojim – Sadržaj

Istina će vas osloboditi! – Predgovor

Istina će vas osloboditi! – Sadržaj

U zajedništvu Kristova poslanja – Predgovor

U zajedništvu Kristova poslanja – Sadržaj

Stopama sadašnjice – Predgovor

Stopama sadašnjice – Sadržaj

Govori u zgodno i nezgodno vrijeme! – Predgovor

Govori u zgodno i nezgodno vrijeme! – Sadržaj

Plodovi prošlosti – zalog budućnosti – Predgovor

Plodovi prošlosti – zalog budućnosti – Sadržaj

Cruce et labore – Križem i radom – Predgovor

Cruce et labore – Križem i radom – Sadržaj