Nadbiskupijskim predsinodskim sastankom završio proces sinodskog savjetovanja u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji

ĐAKOVO (TU) – Proces sinodskoga savjetovanja, koji se proteklih mjeseci provodio u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, zaključen je u subotu, 28. svibnja 2022. nadbiskupijskim predsinodskim sastankom, održanim u Središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici u Đakovu. Namjera je bila na sastanku okupiti što širi krug predstavnika iz cijele nadbiskupije na zajedničku molitvu, slušanje, promišljanje o iskustvima sinodskog procesa, slušanje povratnih informacija (izvješća) sa sastanaka sinodskog savjetovanja širom nadbiskupije, razgovor o sadašnjoj stvarnosti mjesne Crkve i znakovima vremena te na razlučivanje sinodskoga puta na koji Duh Božji poziva ovu mjesnu Crkvu.

Susret je započeo u katedrali sv. Petra, gdje su se sudionici okupili na euharistijskom klanjanju s pohvalama Duhu Svetom, koje je predvodio pomoćni biskup đakovačko-osječki Ivan Ćurić. „Kako je lijepo kad god nas Crkva poziva na nove korake. Osjetimo neko gibanje. Novi pozivi i poticaji i u naš vjernički život ulijevaju jednu potrebnu dinamičnost, jer nam je, uostalom, takav i život. Katkad se ne uspijemo dobro snaći; neki nam se poticaji učine kao ‘sezonski’ odgovor nekom novonastalom, možda prolaznom izazovu, problemu ili krizi … A sinodski hod, i ovaj ‘najnoviji’, na koji nas je pozvao papa Franjo u „krilu Crkve sveopće“ – kako pjevamo u našem biskupijskom himnu – predstavlja ‘novost’ – ono što ‘Bog očekuje od Crkve trećeg tisućljeća’. No, zapravo je riječ o obnovi života i lica Crkve kakva ona zapravo je, kako treba živjeti i svjedočiti, obnavljajući se u naše dane onim što je već poodavno za cijelu Crkvu suvremenoga doba zacrtao Drugi vatikanski koncil, a naša nadbiskupija taj put na poseban način zaokružila u hodu svoje 2. biskupijske sinode“, rekao je biskup Ćurić.

Okupljenima je posvijestio da uvijek valjati imati na umu da je sinodski hod za Crkvu trajan; u njemu se uvijek očituje narav Crkve kao hodočasničkog i misionarskog naroda Božjeg te da su pozvani i ovaj sinodski put započeti ponajprije sabrani oko svoga Učitelja i Gospodina, euharistijskoga Krista. „I to je jučer Papa naglasio: „…sinodalnost nije samo pneumatološka, utemeljena na Duhu, nego i euharistijska jer uključuje zajedništvo s Tijelom Kristovim, tj. zajedništvo koje je znak i uzrok relacijskoga dinamizma koji oblikuje Crkvu i sve pokreće prema obraćenju i obnovi. Kad se utemeljujemo u euharistiji i u središte postavimo Evanđelje, kako ćemo se doživjeti, svi koji smo kao krštenici dionici sinodskoga puta, u bogatstvu različitih darova i službi? Zar ne, kao „prijatelji“ koji prate Gospodinov hod, i ne ostaju ravnodušni, nego se ponizno i žarko otvaraju njegovu Duhu, nasljeduju ga i vrše njegovo poslanje, donoseći istinsku Radosnu vijest svakom čovjeku…“ – podsjetio je biskup Ivan okupljene u đakovačkoj katedrali.

Susret je nastavljen u Dvorani biskupa Antuna Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice. Retrospektivu prijeđenoga sinodskoga hoda predstavio je vlč. dr. sc. Pavao Mikulčić, nadbiskupijski povjerenik za sinodsko savjetovanje. „Ovaj sinodski proces donio je puno dobroga i kvalitetnoga našoj Nadbiskupiji“, rekao je vlč. Mikulčić, dodajući kako drži da se procesu mogao odazvati i veći broj župa, budući da ih se javilo 70-ak, dok neke od župa Sinoda nije ni okrznula. „Ponovno se okupio značajan broj ljudi, aktivnih i manje aktivnih vjernika na okupljanjima sinodskih savjetovanja u župama, kako bi zajedno otkrili na koji nas to put poziva Duh Sveti. Ovaj put je dosta težak i kompliciran jer se od vas, župnih koordinatora, tražilo da u dogovoru sa svojim župnicima organizirate susrete, pišete zapisnike i sažetke te ih pošaljete Povjerenstvu. Ova sinoda malo je uzbibala i naš pastoralni život nakon pandemije…“, rekao je između ostalog povjerenik Mikulčić, dodavši kako je ovaj sastanak vrhunac biskupijske etape Sinode koji pruža mogućnost da sudionici podijele iskustva sinodskoga hoda, a ishodi i plodovi rasprave inkorporirat će se u nadbiskupijski sažetak koji će biti poslan u Hrvatsku biskupsku konferenciju.

Podsjetio je kako je ovaj sažetak koje je Povjerenstvo izradilo na temelju sažetaka poslanih sa župa djelo župnih koordinatora i članova župnih timova koji su dali veliki doprinos te okupljali svoje župljane na sinodske sastanke. Ukratko je predstavio zadatke koje je imalo Povjerenstvo (planiranje koraka za provođenje Sinode u Nadbiskupiji, izrada upitnika za sinodske sastanke, održavanje regionalnih sastanaka za župne koordinatore te organiziranje sastanaka za pojedine skupine na nadbiskupijskoj ili regionalnoj razini, čitanje sažetaka sa župa te sastavljanje prijedloga nadbiskupijskoga sažetka i priprema predsinodskog sastanka, kao i slanje završnoga izvješća u HBK). Na kraju svoga izlaganja zahvalio je svima koji su dali svoj doprinos sinodskome hodu, ponajprije članovima Povjerenstva, župnim koordinatorima te župnicima.

Radni dokument (instrumentum laboris) završnog nadbiskupijskog sažetka okupljenima je prezentirao dr. sc. Drago Iličić. Nadbiskupijsko povjerenstvo poslalo je radni dokument župnim koordinatorima kako bi ga mogli unaprijed proučiti i kako bi rasprava bila plodonosnija. Dr. Iličić na kraju svoga izlaganja izrazio je svoje zadovoljstvo cjelokupnim sinodskim procesom te zahvalio svima koji su poslali svoje sažetke.

Uslijedila je rasprava u koju su se uključili brojni sudionici susreta, a završnu riječ uputio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. „Svaki vjernik nositelj je istina vjere. Iz svega što je izišlo u ovome sinodskome procesu, vidimo puno dobroga, ali i jednu krizu duhovnosti, nedostatak osobnoga odnosa s Kristom te sustavnoga i redovitog rada i pastorala. Ovi rezultati predstavljaju izazov za sve nas. Potrebno nam je više uzajamnog slušanja, razlučivanja, dijaloga, da čujemo jedni druge, da nam je stalo do drugoga… da svatko od nas dopusti da mu drugi proširi njegove horizonte, da nas drugi obogati svojim razmišljanjem… Potrebno je, dakle, pastoralno obraćenje svih te sustavan rad koji je zahtjevan. Tada mi postajemo Crkva izlaska, misijska Crkva“, rekao je nadbiskup. Također je istaknuo kako bi završni sažetak ove Sinode mogao poslužiti kao polazište za određivanje naglasaka za buduće pastoralno djelovanje u Nadbiskupiji. „Vi, župni koordinatori, dragocjeno ste blago ove nadbiskupije. Nemojte se umoriti. Pomozite vašim župnim zajednicama. Sinoda treba ostati trajna baština. Sinodalnost je stil života Crkve te je treba nastaviti i na njoj trajno raditi“, rekao je na kraju svoje završne riječi nadbiskup Hranić.

Susret je završio domjenkom u Sinodskoj dvorani. A. Banović / N. Šantić